Zojuist verschenen

R. BRONS en H. KUNNEMAN, red.: Lyotard lezen. Ethiek, onmenselijkheid en sensibiliteit

264 blz., Boom, ƒ 39,50

Maarten Doorman schreef onlangs in deze krant dat Lyotards snel uitdijend werk is “gevat in een ondoorzichtig jargon dat per boek verandert”. Welnu, bovengenoemde titel is bedoeld als hulp bij het lezen van Lyotards werk.