Donner: bajesboot is toch veilig

De detentie van uitgeprocedeerde asielzoekers op de twee bajesboten in Rotterdam is veilig en het personeel is voldoende gekwalificeerd om op de juiste manier met deze groep om te gaan.

Dat schrijven de ministers Donner (Justitie, CDA) en Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) aan de Tweede Kamer. Alle partijen hadden de bewindslieden gevraagd om te reageren op een artikel in het weekblad Vrij Nederland waarin verslag wordt gedaan van undercover-werkzaamheden op een van de twee boten. Volgens de VN-verslaggever, die er als bewaker werkte, heeft de dagelijkse praktijk hem duidelijk gemaakt dat de brandveiligheid op de boten onvoldoende is, en dat het personeel niet weet om te gaan met deze bijzondere groep gevangenen. Op de boten zouden zich ook regelmatig allerlei gewelddadige situaties voordoen.

De ministers verwijzen naar onderzoeken van de Rotterdamse brandweer en van de inspecteurs van het ministerie van VROM, waarin geen verontrustende conclusies werden getrokken. 'Daarin is bevestigd dat qua bouwkundige en brandveiligheidseisen geen sprake is van een specifiek en/of acuut gevaar', aldus Donner in zijn brief, mede namens zijn collega Verdonk. Het calamiteitenplan is volgens hen goed doorgesproken met het personeel, er zijn op de boten voldoende voorzieningen om een begin van brand direct aan te pakken.

De bewindslieden bestrijden met klem dat het personeel op de boten, in dienst van het bedrijf Securicor, onvoldoende opgeleid zou zijn om het werk goed uit te voeren. 'Het personeel wordt op vergelijkbare wijze opgeleid als regulier personeel van de Dienst Justitiele Inrichtingen (DJI). Het personeel wordt bovendien gescreend door het bureau Integriteit en Veiligheid van de dienst en tevens door de afdeling bijzondere wetten van de politie.'

Volgens de ministers klopt het beeld dat het weekblad VN schetst over excessen aan boord en ziekteverzuim onder het personeel ook niet: 'Dat ligt nu juist lager dan in het reguliere gevangeniswezen.'