Zojuist verschenen

JUDITH SCHUYF: Heidens Nederland. Zichtbare overblijfselen van een niet-christelijk verleden

132 blz., geïll., Matrijs, ƒ 29,95

Hoewel Nederland een christelijk land heet te zijn, zijn er nog altijd 'pre-christelijke' elementen te vinden, zoals heilige bomen, bronnen, stenen en heuvels. Deze overblijfselen zijn in kaart gebracht, met foto's, een korte geschiedenis en een duidelijke beschrijving van de plaats waar zij zich bevinden.