Werkloosheid in VS blijft staan op 5,6 procent

NEW YORK, 7 OKT. Het Amerikaanse werkloosheidspercentage is in september blijven staan op 5,6. Er kwamen vorige maand 121.000 banen bij. Dat heeft het bureau voor arbeidsstatistieken bekendgemaakt.

De cijfers waren iets minder goed dan verwacht. Er gingen veel banen verloren in de industriële produktiesector. Het verlies daar werd echter gecompenseerd door veel tijdelijke banen. Economen beschouwen de cijfers echter als een bewijs dat de economie met meer kracht groeit dan enkele maanden geleden het geval was.

“Een gemiddelde banengroei dit jaar van 109.000 per maand wijst erop dat we met een gezonde economie te maken hebben”, aldus Robert Reich, de Amerikaanse minister van arbeid.

Reich sprak van een 'Goudlokje'-economie, naar analogie van het sprookje 'Goudlokje en de drie beren'. Een Goudlokje-economie is niet te koud en niet te warm, niet te ruim en niet te krap, maar precies goed.

In de Amerikaanse produktiesector gingen in september 32.000 banen verloren. Vooral de autosector raakt gestaag banen kwijt, vorige maand in totaal 9.000. Daarnaast hadden textiel en kleding evenals vorige maanden opnieuw flink te lijden.

In de industrie gingen in de afgelopen zes maanden 200.000 banen verloren. In de dienstensector kwamen er 106.000 banen bij. Voor het overige was het beeld gemengd. Winkels en horeca namen tienduizenden mensen in dienst maar in de sector van de recreatie en bij de overheid vielen ontslagen. De gezondheidssector kreeg er 25.000 banen bij.

De gemiddelde werkweek steeg iets en het aantal overuren vertoonde eveneens een stijging. Het gemiddelde uurloon was in september met vier dollarcent een fractie hoger, en kwam uit op 11,52 dollar, nadat dit gemiddelde vorige maand nog was gedaald met twee dollarcent. De economie vertoont een lager groeitempo dan vorig jaar en ook de toename van de werkgelegenheid bewijst dat.

De totale arbeidsbevolking - zij die een baan hebben en zij die nog op zoek zijn naar werk - steeg met 300.000 tot 132,59 miljoen.

Economen verwachten dat de Federal Reserve Bank, het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de rentestanden voorlopig ongemoeid zal laten, omdat de groei gelijkmatig is en het risisco op een hogere inflatie afwezig is. Sommigen verwachten dat de VS tot en met december geen verruiming van de geldhoeveelheid zal zien, omdat de economie geen stimulansen nodig heeft.

In 1996 zal mogelijk de economie zo hard groeien dat een renteverhoging ofwel geldverkrapping nodig zal zijn.

    • Lucas Ligtenberg