Wereldbank spreekt over hulp aan Bosnië

WASHINGTON, 7 OKT. De eerste serieuze besprekingen over economische hulp aan Bosnië zijn gisteren begonnen in de marge van de komende jaarvergadering van de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds in Washington. De hulp, die is bestemd voor wederopbouw na de burgeroorlog en voor de overgang naar een markteconomie, wordt opgehouden door een betalingsachterstand aan de Wereldbank en het IMF van respectievelijk 400 en 36 miljoen dollar die Bosnië heeft overgenomen bij de boedelscheiding van het voormalige Joegoslavië.

De economisch hulp zal pas op gang komen als het vredesproces definitief zijn beslag heeft gekregen. Bosnië heeft volgens schattingen binnen de Wereldbank een hulpbedrag van anderhalf miljard dollar per jaar nodig, maar over concrete bedragen is nog niet gesproken.

Aan de bijeenkomst werd deelgenomen door vertegenwoordigers van de Verenigde Naties, de Europese Commissie, de EU-lidstaten, het IMF, de Wereldbank, de Oost-Europabank, de Verenigde Staten en Arabische landen.

Tussen de lidstaten van de Europese Unie betaat onenigheid over de vraag wie belast moet worden met de coördinatie van de hulp. Frankrijk en Duitsland hebben begin deze week voorgesteld dat de EU de leiding krijgt bij de coördinatie van de hulp aan Bosnië. Andere Europese landen, waaronder Groot-Brittannië en Nederland, zijn van mening dat de Wereldbank deze taak op zich moet nemen. Ook de Amerikanen geven de voorkeur aan een leidende rol van de Wereldbank.

Het grootste probleem op korte termijn bestaat uit de betalingsachterstanden van Bosnië aan het IMF en de Wereldbank. Zolang die niet zijn weggewerkt, kan Bosnië geen lid worden en mogen deze instellingen geen leningen verstrekken.

In andere gevallen, zoals begin vorig jaar Macedonië, namen donorlanden met kredieten achterstanden voor hun rekening. In recente noodsituaties, zoals in Rwanda, heeft de Wereldbank uit haar eigen winst geput.

De Bosnische regering is er alles aan gelegen de officiële hulp zo snel mogelijk op gang te krijgen. Ondanks de oorlogssituatie zijn de Bosnische autoriteiten er in geslaagd de inflatie te bedwingen en de overheidsbegroting min of meer op orde te hebben.

    • Hans Buddingh'
    • Roel Janssen