Verdeeldheid onder vakbonden; FNV-bond wil meewerken aan ontslagen ING

ROTTERDAM, 7 OKT. De FNV Dienstenbond is als enige vakbond bereid met ING een sociaal plan af te spreken waarin de mogelijkheid van gedwongen ontslagen is opgenomen. Daarmee veroorzaakt de FNV-bond een forse scheuring in de samenwerking met de andere vakbonden in de bank- en verzekeringssector.

Door tegemoet te komen aan de eis van ING Groep dat gedwongen ontslagen niet kunnen worden uitgesloten, wil de bond vermijden buitenspel te worden gezet bij reorganisatieprocessen binnen het concern. Dat blijkt uit de brief die bestuurder M. Slotboom, tevens onderhandelaar bij ING, aan de leden bij ING heeft gestuurd. Deze moeten nog laten weten of ze akkoord gaan met de voorgestelde lijn of dat Slotboom de onderhandelingen met ING alsnog moet afbreken. De FNV Dienstenbond is de grootste vakbond bij ING.

Bij ING Groep zijn op dit moment 51.000 personeelsleden in dienst, van wie 28.000 in Nederland. Als gevolg van verschillende reorganisatieprocessen vloeien jaarlijks tussen de 700 en 1000 werknemers af. Door opeenhoping van projecten is interne of externe herplaatsing daarbij niet altijd mogelijk, zo stelt ING. Volgens het concern moeten daarom jaarlijks enkele tientallen personeelsleden gedwongen vertrekken. De vakbonden hadden gehoopt met de nieuwe CAO-afspraken (36-urige werkweek in ruil voor loonmatiging en flexibilisering) deze vorm van uitstoot in de toekomst te kunnen vermijden.

De angst om buitenspel gezet te worden, is volgens de FNV-bestuurder reëel geworden door de uitspraken van de ING-leiding dat verder onderhandelen met de vakbonden geen zin heeft als deze blijven vasthouden aan een werkgelegenheidsgarantie in het sociaal plan. Wanneer de vakbonden daarop het overleg definitief afbreken, hoeft ING vervolgens alleen in het geval van grote reorganisaties nog in contact te treden met de vakbonden. Het merendeel van de operaties kan dan met ondernemingsraden worden afgedaan.

Slotboom verwijt de andere vakbonden (BBV, Unie BLHP en Dienstenbond CNV) zich te principieel op te stellen in de onderhandelingen over het sociaal plan. “Zoals wij het nu overzien wordt door de andere bonden het principe verheven boven de bestaande realiteit”, schrijft zij in een eerder deze maand verzonden brief aan de bedrijfsledengroepen bij ING Bank en ING Verzekeringen. De FNV-bestuurder was gistermiddag niet voor commentaar bereikbaar.

De andere vakbonden zijn niet gelukkig met de lijn die de FNV Dienstenbond nu lijkt in te zetten. “Ik vind het absoluut niet leuk”, zegt bestuurder E. Teerink van de vakbond BBV. “We willen geen sociaal plan met een ventieltje erop. Wij zien de problemen ook, maar we mogen van ING best wat creativiteit verwachten om overtollige werknemers bijvoorbeeld buiten de sector aan het werk te houden. Anders stuur je mensen alleen maar de WW in.” Ook zijn collega T. De Leeuw den Bouter van de Dienstenbod CNV reageert teleurgesteld: “Eigenlijk zitten we helemaal niet ver van elkaar af, maar op deze manier worden die verschillen heel erg uitvergroot. Ook wij zijn niet altijd per definitie tegen ontslagen, maar we willen het gewoon niet nu al opnemen in een sociaal plan. Dat kan ik niet aan mijn leden verkopen.”

De andere vakbonden zijn bang dat ook ABN Amro door deze stap van de FNV Dienstenbond gesterkt wordt in het streven om gedwongen ontslagen mogelijk te maken. Volgens de bonden is er op dit terrein duidelijk sprake van coördinatie tussen de verschillende banken.

    • Marcella Breedeveld