Samenwerking met Polen en Tsjechië tegen vrouwenhandel

UTRECHT, 7 OKT. De Nederlandse Stichting tegen Vrouwenhandel (STV) gaat in de strijd tegen vrouwenhandel voor prostitutie samenwerken met Polen en Tsjechië. Samen met de Oekraïne zijn dit de landen waar op dit moment de meeste slachtoffers van vrouwenhandel vandaan komen.

De STV zal gedurende een jaar een door de Europese Unie gesubsidieerd preventieproject uitvoeren samen met zusterorganisaties in Polen en Tsjechië. Betere voorlichting en opvangfaciliteiten moeten ertoe leiden dat vrouwen minder snel in de val lopen en makkelijker kunnen terugkeren nadat zij door de Nederlandse politie zijn opgepakt. Terugkeer is in de meeste gevallen noodzakelijk: in Nederland gelden de vrouwen gewoon als illegaal. In de Oekraïne is een dergelijk project niet mogelijk wegens te veel geweld en invloed van de maffia.

Dit jaar heeft de STV tot nu toe 107 slachtoffers van vrouwenhandel opgevangen, 82 van hen waren afkomstig uit Oost-Europa en de voormalige Sovjet-Unie, de overigen uit landen als Ghana, Thailand en de Filippijnen. De laatste drie jaar is het aantal Oosteuropese slachtoffers verdrievoudigd. In totaal worden jaarlijks vermoedelijk tussen de twee- en drieduizend vrouwen verhandeld, maar omdat weinig vrouwen aangifte durven te doen komt slechts een klein aantal zaken aan het licht. De vrouwen worden naar Nederland gelokt, verkocht, geëxploiteerd en na enige maanden weer doorverkocht voor prijzen die liggen tussen de 3.000 en 10.000 gulden.

Poolse en Tsjechische vrouwen die in Nederland zijn gedwongen zich te prostitueren houden na terugkeer vaak hun mond tegen familie en bekenden om niet te worden gestigmatiseerd en uitgestoten. In hun vaderland bestond tot nu toe geen enkele vorm van opvang. Volgens een Poolse medewerkster van het preventieproject lopen er in Polen op dit moment 70 rechtszaken tegen vrouwenhandelaren, afkomstig uit Wit-Rusland, Letland en de Oekraïne. Behalve in vrouwen handelen zij vaak ook in wapens, drugs of auto's. De vrouwenhandel verloopt langs internationale lijnen en wordt in toenemende mate beheerst door de Russische maffia.