Ramsj

B.H. HAGGIN: The listener's musical companion

Paperback, OUP 1991, van ƒ 34,80 voor ƒ 14,90. Donner Rotterdam.

Herziene editie van een bekend naslagwerk van de Amerikaanse muziekrecensent B.H. Haggin. De eerste druk is van 1956; deze editie werd in 1991 herzien door Th. Hathaway. Haggin concentreert zich op een aantal grote componisten en 'performers', van klassieke en moderne muziek. Bij Donner (en bij Scheltema) zijn bovendien twee beknopte biografieën van componisten te koop (van ƒ 24,90 voor ƒ 9,90). Het gaat om Hans C. Worbs Mendelssohn Bartholdy (1993) en Michael Stegeman Vivaldi (1993). Beide vertaald uit het Duits.

    • Ewoud Sanders