POUM

Samuel de Lange beweert in zijn belangwekkende bespreking van Double Lives van Stephen Koch (boekenbijlage 23 september) dat de POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista) “een trotskistisch gezelschap” was. Dit is een misvatting. De POUM werd door de stalinisten gehaat omdat zij een onafhankelijke marxistische partij vormde. Derhalve werd ze door de Komintern als 'trotskistisch' gebandmerkt. De leiding van de POUM bestond uit ex-communisten onder wie enkele voormalige trotskisten.

De POUM heeft van meet af aan met het trotskisme gebroken. De stalinisten bleven haar leden 'trotskisten' noemen om hen - steunend op de falsificaties uit de Moskouse monsterprocessen - als agenten van het fascisme voor te stellen en vervolgens te liquideren.

    • Arthur Stam