'Overschot in 2010 opgelost'; Kabinet eens over voorstel mestnormen

DEN HAAG, 7 OKT. Het kabinet heeft gisteren ingestemd met de plannen van de ministers Van Aartsen (landbouw) en De Boer (milieu) om de mestoverschotten terug te dringen.

De boeren krijgen vijftien jaar de tijd om de milieubelasting van de landbouwgrond met mineralen en ammoniak “tot aanvaardbare proporties terug te brengen”.

Vanaf 1998 zal de jaarlijkse verliesnorm voor fosfaat op veertig kilo per hectare worden gesteld. De mestnormen zullen daarna geleidelijk strenger worden. In 2010 is een overschot van twintig kilo de limiet. De stikstofnorm zal van 300 kilo in 1998 teruglopen tot 180 kilo in 2010. Boeren die het maximum overschrijden zullen een heffing moeten betalen. De bedrijven worden verplicht een mineralenboekhouding bij te houden.

“Het mestprobleem is in 2010 opgelost. Dan hebben we een schone landbouw in Nederland”, zei minister Van Aartsen (landbouw) gisteren bij de presentatie van de mestplannen. Volgens hem is het mestakkoord “pijnlijk, maar onvermijdelijk”. “Veehouders zullen op het scherpst van de snede moeten boeren. Maar het kan.”

De mestnormen zijn volgens de minister “op de praktijk gericht”. “Het zal vooral pijn doen in de intensieve veehouderij.” Daar zullen tot het jaar 2000 ruim 1700 arbeidsplaatsen verloren gaan. Ook zal er een “verdere druk” komen op het inkomen van de boeren. “Het beleid doet dan ook een appèl op het innovatievermogen van de sector, dat ook altijd de kracht van de landbouw is geweest. Het is uiteindelijk de bedoeling dat we een sterke veehouderij overhouden”, aldus Van Aartsen. In de Haagse binnenstad demonstreerden ondertussen circa 150 veehouders.

De overheid zal ook zelf een bijdrage leveren aan het wegwerken van het mestoverschot. Een deel van de 475 miljoen die Landbouw, VROM en Verkeer en Waterstaat in een saneringsfonds storten, zal gebruikt worden om mestproduktierechten op te kopen. Het meeste geld wordt echter aangewend om de landbouw te saneren.

Milieuminister De Boer sprak van “het uit milieu-oogpunt best mogelijke akkoord”. “De milieubeweging wil het mestprobleem liever vandaag dan morgen oplossen, maar het moet ook uitvoerbaar zijn. We kunnen de mestnormen niet versnellen, want dat zal leiden tot meer fraudegevoeligheid van het systeem. We komen in elk geval een eind in de richting van de Europese normen.” De Boer vindt dat haar voorgangers het mestprobleem onvoldoende hebben bestreden. “Het probleem is in de loop der jaren opgebouwd. Het had nooit zover mogen komen”, aldus de minister.

Premier Kok zei gisteren dat het kabinet de belangen van de beide ministers “zwaar heeft laten wegen”. “Voor een flink aantal landbouwers zal het een bittere pil zijn, maar we moeten ook naar het milieu kijken. Het water kan niet protesteren, de boeren wel. ”