Landbouwsubsidies

De afgelopen jaren werden in de VS jaarlijks ruim 10 miljard dollar aan landbouwsubsidies uitgekeerd. De General Accounting Office (vgl. Algemene Rekenkamer) berekende dat in 1990 zeven boeren samen 14 miljard dollar aan directe subsidies ontvingen en 3.811 boeren ieder gemiddeld 65.000 dollar toucheerden; 78.861 boeren ontvingen ieder gemiddeld 31.500 dollar; 118.723 boeren kregen ieder gemiddeld 14.000 gulden. In totaal ontvingen 1.104.455 boeren 6,8 miljard dollar aan directe subsidies (deficiency payments).

Een rijstproducent van gemiddelde grootte in Louisiana of Texas ontvangt jaarlijks gemiddeld 150.000 dollar aan directe steunbetalingen. Voor een katoenteler in het zuiden is een bedrag van 200.000 dollar per jaar zeker geen uitzondering. Driehonderd katoentelers ontvangen tussen en 1 miljoen dollar per jaar, 2.000 anderen tussen 100.000 en 250.000 dollar. De resterende 95.000 katoentelers ontvangen praktisch niets. 135.000 tarwe-, maïs- en rijstboeren toucheren van alle directe subsidies. Het blijkt dat 1 procent van de landbouwproducenten 30 procent van alle subsidies opstrijkt.

Deze cijfers bevestigen het gestelde door Juurd Eijsvoogel (NRC Handelsblad, 15 september) - “Voor de laatsten (i.e. de allergrootste jongens) legt de overheidssteun zo weinig gewicht in de schaal, dat ze zich echt geen zorgen hoeven te maken over de bezuinigingsplannen die in Washington worden gesmeed” - zeker niet.

    • Arnold Parzer