Krenterigheid

Het wat zure hoofdredactionele commentaar op het geklaag van de universiteiten over de Zoetermeerse krenterigheid (NRC Handelsblad, 21 september) behoeft enig commentaar. Terwijl de overheid de universiteiten, ondanks een sterke toename van het aantal studenten en van de wetenschappelijke produktie steeds zuiniger bejegent, hebben de universiteiten kans gezien hun budgetten enigszins op peil te houden door een miljard aan inkomsten te verwerven uit de zogenoemde derde geldstroom.

Je zou zeggen dat dit toch een aardige prestatie is, maar nee, NRC Handelsblad maakt zich zorgen of hoogleraren niet stiekem bijverdienen op kosten van de belastingbetaler. Dat laatste is misschien wel zo, maar dat zit dan niet in dat miljard: dat zijn immers gewoon inkomsten van de universiteiten, omzet ten behoeve en in opdracht van derden. Het is een majeure prestatie van de universiteiten om op deze manier inspanningen van medewerkers die niet meer uit de bijdragen van de overheid kunnen worden betaald elders te gelde te maken.

Dat laatste maakt ook meteen duidelijk waarom de administratie en calculatie van deze activiteiten zoveel problemen oplevert: de universiteit is langzaamaan een gemengd bedrijf geworden, waarin de medewerkers en de overige beschikbare faciliteiten nu eens voor deze, dan voor gene taak worden ingezet. Het is niet altijd eenvoudig de kosten precies naar iedere activiteit afzonderlijk toe te rekenen, vooral omdat de activiteiten in de eerste geldstroom (zeg maar: het 'gewone' onderwijs en onderzoek) nu eenmaal per definitie een procesmatig en geen projectmatig karakter hebben. Zeker moeten die universiteiten nog beter met deze situatie leren omgaan, ook in de administratieve en financieel-economische zin. Maar de belastingbetaler hoeft niet wakker te liggen over de prestaties van de universiteiten. Die zijn door de bank genomen van heel behoorlijke kwaliteit, en het is de opeenvolgende ministers van onderwijs wel toevertrouwd geweest de belangen van de belastingbetaler te bewaken. Dat miljard uit de derde geldstroom is daar het levende bewijs van.

    • Directeur Faculteit der Letteren
    • Unversiteit van Amsterdam
    • Drs. N. Verhagen