Koopkracht

Grote groepen mensen krijgen in de toekomst te maken met koopkrachtverlies en lastenverzwaring. Zo'n 200.000 weduwen en weduwnaars zullen, in 1998, 1,8 miljard moeten inleveren op een totaal aan uitkeringen van 5,4 miljard gulden. Heeft het paarse kabinet zich wel eens afgevraagd wat dit betekent voor mensen die met hun financiële planning hiermee geen rekening hebben gehouden, al is er een overgangsregeling in de maak?

Behoud van koopkracht en lastenvermindering zullen ook voorbijgaan aan duizenden WAO'ers die na herkeuring geen werk vinden. Verder is er nog de groep samenwonende broers en zussen in de AOW die de uitkering zien teruggaan van 70 naar 50 procent. Alle bovengenoemden sterkte toegewenst.

    • A. Bouwmans