Kabinet tegen wens Kamer; Kok: schoolhulp niet betalen uit Melkert-gelden

DEN HAAG, 7 OKT. Het kabinet wil geen geld, bestemd voor 'Melkertbanen', overhevelen naar het basisonderwijs. Premier Kok zei gisteravond dat hij “onoverkomelijke bezwaren” heeft tegen dit voorstel van VVD en D66.

Het conflict in de coalitie van PvdA, VVD en D66 over de Melkertbanen en het basisonderwijs is daarmee verscherpt. VVD en D66 lieten gisteravond weten dat zij zullen vasthouden aan hun motie om 100 miljoen van het budget voor langdurig werklozen naar het basisonderwijs te verschuiven, ondanks de bezwaren van Kok. “Iedereen heeft twee weken zitten tamboereren dat er meer geld naar het basisonderwijs moet”, zei het Kamerlid Hoogervorst (VVD) in een reactie. “Wij hebben nu een financiering gevonden, dus we gaan onze motie gewoon in stemming brengen.” Ook D66'er Ybema liet weten dat hij vooralsnog bij de motie blijft. Het voorstel van VVD en D66 kan op een royale meerderheid in de Tweede Kamer rekenen, omdat ook CDA en de kleinere partijen er voor zijn. Regeringspartij PvdA is daarentegen faliekant tegen de motie.

Het kabinet sloot zich gisteravond bij monde van premier Kok bij de bezwaren van de PvdA-fractie aan. Kok zei dat overheveling van de 100 miljoen naar het basisonderwijs ten koste zou gaan van 2.500 langdurig werklozen die daardoor niet in sectoren als de zorg en de openbare veiligheid aan de slag kunnen.

“Dat vinden we niet juist”, zei de premier na afloop van de ministerraad. Het gaat hierbij om 2.500 van de 40.000 nieuwe banen voor langdurig werklozen in de collectieve sector, die uiterlijk in 1998 moeten zijn gerealiseerd.

Kok zei te hopen dat het kabinetsstandpunt de fracties in de Tweede Kamer nog eens tot nadenken zou stemmen. Mocht de motie toch worden aangenomen, dan dient het kabinet zich te beraden op de vraag of het de wens van de Kamermeerderheid zal uitvoeren. De premier wilde daar gisteravond nog niet verder op vooruitlopen.

De PvdA-fractie betitelde de motie van VVD en D66 eerder deze week in de Tweede Kamer als “onfatsoenlijk”, wegens de gekozen financiële dekking. Kok zei gisteravond overigens dat hij van de PvdA-fractie ook nog geen deugdelijke dekking heeft gezien voor de voor alle partijen gewenste extra 100 miljoen voor het basisonderwijs. Het Kamerlid Van der Ploeg van de PvdA werkt inmiddels aan een voorstel voor financiële dekking.

Kok speculeerde er gisteravond wel op dat het geld voor 1996 kan worden gevonden doordat er op de begroting nog geld over is. Voor 1997, 1998 en daarna zou dan naar een structurele dekking voor de extra onderwijsuitgaven moeten worden gezocht.