Geen wetswijziging oorlogsslachtoffers

DEN HAAG, 7 OKT. Het kabinet gaat geen wijzigingen aanbrengen in de wetten waarin de uitkeringen en gehandicaptenvoorzieningen voor oorlogsslachtoffers zijn geregeld. Het heeft een wetsvoorstel hierover, daterend uit 1989, ingetrokken. Dit voorstel leidde destijds tot veel commotie bij organisaties in Nederland en Israël die de belangen van oorlogsslachtoffers behartigen. Een deel van de slachtoffers zou er bij aanvaarding van het wetsvoorstel op achteruit kunnen gaan.