Energieheffing

In de binnenstad van Venlo worden we door middel van affiches attent gemaakt op het fenomeen zakkenrollers. In feite zijn de potentiële zakkenrollers amateurs, die als ze gegrepen worden op zijn minst worden bekeurd.

De energieheffing door 'Kok' is mijns inziens een professionele wijze van zakkenrollen zonder dat er wordt ingegrepen. De motivatie betreft natuurlijk het 'milieu' en dit wordt uiteraard ondersteund door regeringspartijen en bovendien door GroenLinks.

Recent heeft het paarse kabinet al een milieubelasting ingevoerd op de winning van grondwater door de grondwaterwinbedrijven à raison van 0,34 cent per kubieke meter. Deze 'milieuprijs' geldt voor alle Nederlanders behalve voor de bewoners uit de Randstad want die betrekken drinkwater, dat oppervlaktewater als oorsprong heeft. Onderscheid tussen de Randstad en de 'Rest' moet er zijn. Voor de 'Rest' betekent de energieheffing ook nog een cumulatie, want de energieverhoging verhoogt andermaal de waterprijs.

Wij leerden vroeger dat we trots moesten zijn op een zekere mijnheer Leeghwater, die in de Randstad zoveel water aan het land onttrokken heeft. In Limburg moeten we trots zijn op de provincie, die ten behoeve van aanleg van wegen, spoorwegen en woningbouw in de Randstad grind aan de bodem laat onttrekken om de Randstad staande te kunnen houden.

Vanuit de Randstad werd 20 jaar gepraat om een weg in Limburg te kunnen aanleggen; treinverbindingen vanuit de Randstad naar Venlo v.v. worden verminderd tot boemeltjes van Purmerend en ga zo maar door.

Lang leve het paarse Randstad-kabinet!

    • Ir. W.H. Dierx