Elektracentrale op basis hoogovengas

Op het terrein van Hoogovens Staal te IJmuiden is met de bouw begonnen van een op hogenovengas gestookte Stoom- en Gasinstallatie. Deze zet hoogovengas - een laagcalorisch restgas dat in grote hoeveelheden vrijkomt bij het hoogovenproces - om in elektriciteit. Een deel van het geproduceerde vermogen wordt via het warmtekrachtkoppelingsprincipe door elektriciteitsproducent NV Energieproduktiebedrijf UNA gebruikt voor de produktie van stoom (175 ton per uur). Een deel van de stoom wordt direct benut door het staalbedrijf, de elektriciteit wordt geleverd een het landelijke net. De installatie die in de eerste helft van 1997 in gebruik zal worden genomen krijgt een vermogen van ongeveer 145 Megawatt.

De installatie is uniek in Europa. In Japan is één soortgelijke installatie in gebruik en één in aanbouw. Het project wordt gerealiseerd door UNA en vergt een investering van ruim 300 miljoen gulden. De hoofdaannemers voor het project zijn Stork en Mitsubishi. De bouw verschaft werk aan 250 mensen.