Biobak

Steeds vaker blijken goed bedoelde (lees: de gunst van het publiek te winnen) milieumaatregelen een averechts effect te sorteren. De papier- en glasbak - het monstrum op iedere straathoek of ongevraagd voor je deur, beplakt, bekakt en bezeken - dragen bij aan een verdere toename der alom oprukkende verpaupering. Over netvliesvervuiling hoor je niemand, maar wat de slopende gevolgen daarvan zijn valt (helaas) nog niet in meetbaar leed te traceren.

Herinvoering van statiegeld, een totaal verbod op ongevraagd reclamedrukwerk, een zware belasting heffen op papiergebruik (net als op brandstof), het zijn niet meer dan ideeën, maar niet minder ridicuul dan de vanzelfsprekendheid waarmee bio-, papier- en glasbakken in ontelbare hoeveelheden voor de burger worden neergezet.

    • O.C. Boerwinkel