Beheerders pensioenen voor soepeler bescherming

ROTTERDAM, 7 OKT. De pensioenfondsen van de grote Nederlandse bedrijven, die samen 160 miljard belegd vermogen hebben, verzetten zich tegen het compromis over beschermingsmaatregelen tegen vijandige overnames van bedrijven.

De versoepeling, waarover de Amsterdamse effectenbeurs en de belangenvereniging van beursfondsen, de VEUO, vorige week een akkoord bereikten, gaat deze grote beleggers nog niet ver genoeg. De fondsen die aanzienlijke belangen hebben op de Amsterdamse beurs, vinden dat Nederlandse vennootschappen hun bescherming zoveel mogelijk moeten beperken.

De vereniging van ondernemingspensioenfondsen, de Opf, heeft haar bezwaren gisteren in een brief aan minister Zalm (financiën) kenbaar gemaakt, aldus voorzitter drs. C. van Rees van de Opf. Van Rees is directeur van het Shell Pensioenfonds.

De Amsterdamse beurs en de de Vereniging van Effectenuitgevende Ondernemingen (VEUO) sloten vorige week een compromis, waarbij vijandige overnames inhoudelijk getoetst moeten worden door een commissie van deskundigen en daarna ook nog een keer door de rechter. De kritiek van de Opf sluit aan bij de bezwaren die de vereniging van beleggers VEB vorige week uitte.

De Opf is de eerste belangenvereniging van institutionele beleggers die zijn mening geeft over de beschermingsconstructies. De vereniging van bedrijfspensioenfondsen, die de pensioenregelingen en beleggingen uitvoeren voor hele bedrijfstakken, zoals de metaalnijverheid, studeert nog op een brief aan Zalm. Naar verwachting zal de minister over ongeveer twee weken met een standpunt komen, zegt een woordvoerder van Financiën.

“Het is de opdracht van pensioenfondsen om een optimaal rendement te behalen”, zegt Van Rees. “Al datgene wat ons daarin belemmert - en het is duidelijk dat beschermingsmaatregelen de koersen van aandelen drukken - is iets waarover wij ons moeten uitspreken.”

De ondernemingspensioenfondsen hebben bezwaar tegen de toetsing die beurs en VEUO voorstellen. Volgens Van Rees moet de commissie van deskundigen straks over niet meer dan twee punten een oordeel geven: is de procedure van de bieding correct verlopen en hoe staat het met de integriteit van de meerderheidsaandeelhouder die de betwiste overname wil uitvoeren. De Opf wijst een inhoudelijk oordeel over de merites van vijandige overnames van de hand.

Verder vindt de Opf de termijn van achttien maanden die een vijandige bieder in acht moet nemen voordat de commissie van deskundigen in actie komt, veel te lang.

    • Menno Tamminga