Antonia (2)

Het lijkt mij het meest waarschijnlijk dat Hans Beerekamp met zijn kritiek op de film 'Antonia' een brede maatschappelijke discussie wil aanzwengelen over de man/vrouw-verhoudingen in onze maatschappij. Anders ben ik bang dat zijn naam mij in de toekomst steeds weer kippevel zal bezorgen. Want 't kan toch niet zo zijn dat een man, Anno Nu, zoveel minachting voor vrouwen openlijk durft uit te spreken! Overigens zijn het dergelijke 'mannelijke' uitspraken die de 'lijn' van Marleen Gorris volledig rechtvaardigen.

    • Heidij Jongenelen