Alleenstaanden

Het begon met bevriezing van de AOW, de samenwonende broers en zusters 20 procent korten, en nu komt het CDA met het plan in de toekomst alleenstaanden nog slechts 50 procent van de AOW te gunnen (NRC Handelsblad, 30 september). Dit als uitvloeisel van de zogenaamde individualisering. De alleenstaande moet tijdens zijn werkzame jaren via de loonheffing al het volle pond aan AOW-premie betalen en daarnaast via het loonstrookje pensioenpremie, mede voor de nabestaanden van anderen. Alleenstaanden ergeren zich al jaren aan deze overtrokken solidariteit met ook de partners van de welgestelden. Maar waar blijft de solidariteit met de alleenstaande?

De AOW moet betaalbaar blijven. En welke groep moet de rekening betalen? Ja, juist, de alleenstaande. Zij zullen straks genoodzaakt zijn op de vrije verzekeringsmarkt allereerst de hun afgenomen 20 procent AOW, waarvoor ze via de loonheffing al dubbel en dwars premie hebben betaald, te compenseren met een premie uit eigen zak. Daarna mogen ze bezien of ze nog aan wat extra's toekomen. Als de uitwerking van de individualisering halvering betekent van de uitkering, moet ook de premie geïndividualiseerd, dus gehalveerd, worden. Alleenstaanden zullen dan naar de rechter moeten stappen om dit af te dwingen.

    • Drs. L. de Zwaan