'Waarde IMF en Wereldbank blijft'

WASHINGTON, 6 okt. Nederland hecht grote waarde aan multilaterale samenwerking en de rol die het Internationale Monetaire Fonds en de Wereldbank daarin spelen. Voor de toekomst blijven deze instellingen van het grootste belang.

Dit schrijven de ministers Zalm (financiën) en Pronk (ontwikkelingssamenwerking) in een gezamenlijke nota die vanmiddag naar de Tweede Kamer is gestuurd. De nota bevat de visie van de regering op de toekomst van de Bretton-Woodsinstellingen, zoals het IMF en de Wereldbank samen worden genoemd.

Volgens Zalm en Pronk blijven de Wereldbank en het IMF zeer belangrijke onderdelen van het multilaterale stelsel. De beginselen van het IMF en de Wereldbank - het streven naar monetaire stabiliteit, bevordering van ontwikkeling, particuliere investeringen en internationale handel - zijn nog steeds relevant, schrijven beide ministers. Alle lidstaten moeten zich blijven inzetten voor deze instellingen. Maar, aldus de nota, “binnen het huidige klimaat van isolationistische tendensen is het stimuleren van effectieve internationale samenwerking helaas geen vanzelfsprekende zaak”.

Donorlanden moeten bereid blijven tot kapitaalverhogingen en middelenaanvullingen, terwijl de hulpontvangende landen zich bewust moeten zijn dat ze zelf in de eerste plaats verantwoordelijk zijn voor een succesvol stabilisatie- en ontwikkelingsbeleid.

Nederland vindt niet dat ingrijpende veranderingen in het beleid van de Bretton-Woodsinstellingen nodig zijn. “Het is niet zo dat IMF en Wereldbank na 50 jaar een grote sprong in welke richting dan ook zouden moeten maken.” Wel zijn Zalm en Pronk van mening dat beide instellingen in een snel veranderende wereldeconomie flexibiliteit moeten blijven tonen.