Vrijheid beperkt in eigen budget gehandicapten

DEN HAAG, 6 OKT. Het kabinet staat geen belangrijke wijzigingen toe in de regeling 'persoonsgebonden budget' voor chronisch zieken en gehandicapten.

Staatssecretaris Terpstra (volksgezondheid) heeft dit gisteren tijdens een overleg met de Tweede Kamercommissie voor volksgezondheid met grote nadruk laten weten.

PvdA, VVD en D66 wilden de vrijheid van besteding die de regeling biedt vergroten, maar leggen zich “voorlopig” neer bij het machtswoord van Terpstra. Alleen het CDA kondigde aan in een plenair debat nog belangrijke wijzigingen te willen voorstellen.

De regeling voor het persoonsgebonden budget biedt sinds de zomer een beperkt aantal chronisch zieken en vanaf 1 januari 1996 ook een kleine groep verstandelijk gehandicapten de mogelijkheid de hulp die zij nodig hebben “in te kopen” en naar persoonlijke wens te organiseren. De gevestigde zorgaanbieders of -verzekeraars hoeven hierbij niet meer te worden ingeschakeld. De gebruikers van de regeling krijgen de beschikking over een jaarlijks budget. Voor 1996 heeft het kabinet daarvoor 85 miljoen gulden beschikbaar gesteld.

Volgens Terpstra zullen tussen de zeven- en achtduizend mensen van de regeling kunnen profiteren, voornamelijk voor het inschakelen van eenvoudige thuiszorg. Verwacht wordt dat mensen die kunnen volstaan met dagelijks enkele uren thuiszorg gemiddeld 13.000 gulden per jaar nodig hebben; voor verstandelijk gehandicapten, die aanmerkelijk gecompliceerdere zorg nodig hebben, wordt uitgegaan van ruim 30.000 gulden per jaar.

De regeling verschaft de gebruiker na een beoordeling door een onafhankelijke (gemeentelijke) indicatiecommissie maximaal 2.400 gulden per jaar, vrij te besteden aan de noodzakelijke hulp. Voorwaarde is wel dat men lid wordt van een zogenoemde vereniging van budgethouders. Deze instantie, een nieuw fenomeen in de zorg, zal de administratie bijhouden en elke hulpvraag behandelen die de 2.400 gulden te boven gaat. Vrijwel de gehele Kamer vindt dit vergaande betutteling. Woordvoerders wezen er op dat overal in het land goede (particuliere) administratiekantoren zijn gevestigd en dat sommige gebruikers dit karwei ook uitstekend zelf zullen kunnen klaren. Maar Terpstra was onvermurwbaar. “Het kabinet wil een beperkt aantal aanspreekpunten om een efficiënte en afdoende controle mogelijk te maken”. Pas na een evaluatie over twee jaar komt er eventueel meer ruimte voor de gebruikers, liet de staatssecretaris weten.

PvdA-woordvoerder Vliegenthart vond de regeling volstrekt onvoldoende uitgewerkt. Invoering op grote schaal van het persoonsgebonden budget zal volgens haar werken als “een verzekering met een open eind-financiering”.