Uitkering aan Vie d'Or polishouders

Twenteleven, de dochteronderneming van verzekeraar Levob waarin de portefeuille van Vie d'Or is ondergebracht, gaat per 1 november 6,25 miljoen gulden verdelen onder de gedupeerde polishouders van de omgevallen levensverzekeraar uit Veldhoven.

Dit geld is afkomstig uit de voorziening voor onbekende aanspraken, die Twenteleven bij de overname heeft meegekregen. Na bovengenoemde uitkering zit er nog ongeveer 13 miljoen gulden in deze pot.

In Twenteleven zitten de belangen van ruim 12.000 Vie d'Or-polishouders. Zij zagen de waarde van hun verzekeringen door het debâcle met 40 procent dalen. Door bovengenoemde uitkering daalt dit naar gemiddeld 37 procent.

Twenteleven gaat per jaar bekijken hoeveel van de resterende 13 miljoen gulden aan de polishouders kan worden uitgekeerd. In het gunstigste geval zal de gemiddelde strop die de voormalige Vie d'Or-verzekerden lijden daardoor verminderen tot ongeveer 30 procent.

Niet alle gedupeerde polishouders van de ter ziele gegane verzekeraar uit Veldhoven hebben de overstap gemaakt naar Levob. Levob bereidt een proefprocedure voor om de rechter te laten beoordelen of de polishouders van wie inmiddels de verzekering is beëindigd, aanspraak kunnen maken op de voorziening voor onbekende afspraken.