Tekst van bestandsakkoord Bosnië

1. Met ingang van de betreffende datum zullen de partijen een staakt-het-vuren in acht nemen in heel Bosnië-Herzegovina, door aan alle vijandelijkheden een eind te maken.

2. Het staakt-het-vuren gaat in om 00.01 uur op 10 oktober 1995, op voorwaarde dat de volledige gas- en stroomtoevoer in Sarajevo zal zijn hersteld; is dat niet het geval, dan zal het van kracht worden om 00.01 uur op de dag, volgend op het herstel van die toevoer.

3. Om de uitvoering van een vredesakkoord mogelijk te maken zal dit staakt-het-vuren zestig dagen duren, of zolang het vredesoverleg niet is afgesloten.

4. Alle partijen zullen er onmiddellijk voor zorgen dat alle militaire commandanten duidelijke bevelen geven om het na te komen en een eind te maken aan a) alle offensieve operaties, b) patrouille- en verkenningsoperaties, c) elke inzet van offensieve wapens inclusief het optreden van sluipschutters, d) het leggen van mijnen en het opwerpen van barrières of obstakels.

5. Alle partijen zullen er onmiddellijk voor zorgen dat a) alle burgers en gevangenen menselijk worden behandeld en dat b) alle krijgsgevangenen worden uitgewisseld.

6. De partijen zullen samenwerken met de activiteit van UNPROFOR-waarnemers die toezien op het staakt-het-vuren en zullen schendingen direct melden.

7. Alle partijen zullen voorzien in onbelemmerde wegverbindingen tussen Sarajevo en Gorazde voor al het niet-militaire en VN-verkeer.

8. De ondertekenaars zullen de verplichtingen van de op 8 september 1995 in Genève overeengekomen basisprincipes en het kaderakkoord van 14 september volledig nakomen, inclusief de verplichting iedereen vrijheid van beweging toe te staan en alle vluchtelingen het recht te verlenen naar hun woning terug te keren en het eigendom over hun bezittingen terug te krijgen. (AP)