Studie donaties Arubaanse partij

ORANJESTAD, 6 OKT. Er is op Aruba een justitieel onderzoek gaande naar mogelijke betalingen aan de regerende AVP of aan individuele politici van die partij. Dat zegt procureur-generaal mr. J. Zwinkels, het hoofd van het openbaar ministerie op het eiland, die spreekt van een “afzonderlijk onderzoek”.

Gisteren ontkende premier Henny Eman tegenover deze krant dat er sprake zou zijn van een afzonderlijk justitieel onderzoek. Zwinkels noemt het justitiële onderzoek een “oriënterend onderzoek” door het openbaar ministerie naar aanleiding van een recente verklaring van de Italiaanse aannemer Spartaco Ghini. Deze zou naar eigen zeggen in 1987 een bedrag van 50.000 dollar in de verkiezingskas van Emans AVP hebben laten storten. Dat zou Ghini hebben gedaan als beloning voor het afgeven van een overheidsgarantie voor de bouw van het Beta-hotel. Ghini behoort zelf tot de verdachten in de strafzaak rond de frauduleuze financiering van het Beta-complex.

Eman zei gisteren dat hij nooit geld van Ghini heeft gekregen. Overigens erkende hij wel dat justitie de beweringen over de betalingen aan politici natrekt, maar dat die naspeuringen deel uitmaken van het grotere onderzoek naar de fraude bij de bouw van Beta.

Volgens Zwinkels onderzoekt justitie of de betalingen inderdaad verricht zijn. Daarnaast worden de mogelijk gedane betalingen bekeken “in de context van de gewoontes op Aruba. Verkiezingsdonaties zijn hier gebruikelijk. Dat wil nog niet meteen zeggen dat het om steekpenningen gaat”, aldus de procureur generaal. Zwinkels zegt dat “in de Nederlandse verhoudingen” bij verkiezingsdonaties misschien sneller aan het betalen van smeergeld wordt gedacht “maar hier hebben politieke partijen geen betalende leden, dus zijn ze afhankelijk van donaties of andere vormen van fund-raising”. Op zichzelf hoeft daar volgens Zwinkels strafrechtelijk niets mis mee te zijn. “Of het bestuurlijk wenselijk is, blijft natuurlijk een groot vraagteken.”

Ghini heeft in zijn verklaring behalve over de storting van 50.000 dollar van een Arubaanse rekening van zijn aannemersbedrijf Sicel voor Eman ook gesproken over een bedrag van 1,2 miljoen dollar. Dat zou bedoeld zijn om zijn Arubaanse zakenpartners te belonen, maar een niet nader gekwantificeerd deel ook om “mensen op Aruba” en met name “een minister” te betalen die moesten beslissen over de garantie. Volgens Zwinkels zou het hier kunnen gaan om één en dezelfde vermeende betaling. Inhoudelijk wil Zwinkels niet verder op het onderzoek ingaan. Wel zegt hij dat er nog geen sprake is van verdachten in deze zaak.

Volgens een woordvoerder van de Arubaanse regering is het kabinet-Eman juist bezig met het voorbereiden van een wetsvoorstel om partijdonaties te reguleren, onder andere door openbaarmaking van de fondsenwerving. Ook is een wet op de openbaarheid van het bestuur, naar Nederlands voorbeeld, in voorbereiding.

Procureur-generaal Zwinkels licht op Aruba onder vuur. Een deel van de lokale media lijkt een hetze te voeren tegen de Nederlander met paginabrede koppen als “Procureur Generaal Zwinkels functioneert niet”. Hem wordt - eveneens in papiamentstalige bladen - vooral verweten in het buitenland te spreken over problematiek als het witwassen van drugsgeleden.

    • Jaco Alberts