Rotterdam wil een zwakkere stadsprovincie

ROTTERDAM, 6 OKT. In Rijnmond moet een provincie-nieuwe stijl komen die minder te zeggen heeft dan een stadsprovincie. Aan het territorium van Rotterdam mag niet worden getornd, aldus het standpunt van de Rotterdamse gemeenteraad.

De buurgemeenten houden in het nieuwe regiobestuur nog aanzienlijke bevoegdheden over, ment de raad. Over vier jaar moet worden bekeken of de bestuurlijke reorganisatie in de regio Rotterdam moet leiden tot een gemeentelijke herindeling.

De Rotterdamse gemeenteraad, die gisteren debatteerde over de vorming van een stadsprovincie, wijkt met zijn standpunt af van het kabinetsvoorstel, dat uitgaat van een stadsprovincie met een groot aantal bestuurstaken. Het kabinet vindt dat Rotterdam in vijf gemeenten moet worden opgedeeld. De deelgemeenten Hoogvliet, Hoek van Holland, Alexanderpolder en Hilligersberg-Schiebroek zouden zelfstandig moeten worden. Rotterdam krijgt dan zijn grenzen van vóór de oorlog terug en zou ruim vierhonderdduizend inwoners tellen.

Rotterdam wil echter een ongedeelde stad blijven in een provincie-nieuwe stijl' met aanzienlijk minder bevoegdheden dan de stadsprovincie die het kabinet voor ogen heeft.

De nieuwe provincie krijgt zeggenschap over kwesties als milieu, verkeer en vervoer, ruimtelijke ordening, openbare orde, volkshuisvesting, economie en havenbeheer. Werkgelegenheid, volksgezondheid, onderwijs en cultuur en sociale zaken zouden, anders dan bij de stadsprovincie was voorzien, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten moeten blijven.

Volgens de gemeenteraad gaat het voorstel van het kabinet voorbij aan de wens van de Rotterdamse bevolking om de stad niet op te delen. In een referendum dat op 7 juni werd gehouden stemden bijna negen van de tien kiezers tegen het opsplitsen van Rotterdam in elf gemeenten en de vorming van een stadsprovincie.

De opdeling is echter volgens de andere gemeenten in de toekomstige stadsprovincie nodig om de macht van Rotterdam binnen de nieuwe provincie te beperken. De meeste buurgemeenten dreigen hun medewerking aan de provincie-nieuwe stijl op te zeggen als Rotterdam intact blijft, zo blijkt uit een brief die de gemeente Vlaardingen woensdag aan de Rotterdamse raadsleden stuurde.

In november buigt de Tweede Kamer zich over de vorming van de stadsprovincie. Volgens de Rotterdamse wethouder H. Kombrink maken de Rotterdamse plannen “een goede kans” door de Tweede Kamer te worden gesteund. “Dat blijkt uit de geluiden die ik tot nu toe hoor in Den Haag”, aldus Kombrink.