Rotterdam wil betere economische positie

ROTTERDAM, 6 OKT. Rotterdam wil in 1996 de tarieven van de onroerend-zaakbelasting met vijf procent verlagen. Voor werk en veiligheid wil het college van burgemeester en wethouders 82 miljoen gulden uittrekken. Versterking van de economische positie van Rotterdam moet tot de eeuwwisseling voorrang krijgen boven andere investeringen. Dit blijkt uit de voorstellen voor de begroting voor 1996 die het college vanochtend heeft gepresenteerd.

Voor de opvang van drugsverslaafden en dak- en thuislozen wil het college volgend jaar achttien miljoen vrijmaken, negen miljoen meer dan aanvankelijk was voorgenomen. Volgens wethouder Smit (financiën) is tot een verdubbeling van de investering besloten na de discussie over de drugsgedoogzone Perron Nul, die in december vorig jaar werd gesloten. Voor jongeren in problematische omstandigheden trekt de gemeente vijf miljoen uit.

Bij de presentatie van de begroting sprak het college zijn bezorgdheid uit over de economische positie van Rotterdam. Volgens wethouder Simons (economische zaken) trekt de regio Rotterdam te weinig profijt uit de economische opleving van Nederland. “Rotterdam blijft achter bij de landelijke ontwikkeling en zelfs bij het landelijk gemiddelde. Dat heeft te veel negatieve gevolgen voor bijvoorbeeld de werkgelegenheid in de regio”, aldus Simons. Vorig jaar daalde het aantal arbeidsplaatsen in de regio met 9.000.

“Versterking van de economische positie moet de leidraad zijn van het beleid in de komende jaren”, zegt het college van B en W dan ook in zijn najaarsnota 'Agenda 2000', die samen met de begroting voor 1996 werd gepresenteerd. Rotterdam poogt in dat verband met een 'wijkgerichte aanpak' de economische bedrijvigheid te stimuleren.