Pas verschenen

Paul Verhuyck De binnendienst Uitg. De Arbeiderspers, 169 blz., ƒ 29,90 In een geheimzinnige multinational spelen zich dingen af die het daglicht niet kunnen verdragen. De hoofdpersoon tracht het wezen van de organisatie te achterhalen, en ontwerpt zichzelf tegelijkertijd aan een zelfonderzoek.