Onbaatzuchtig

Minister Borst van welzijn, volksgezondheid en sport overweegt reclame voor tabaksprodukten geheel te verbieden. De reclamewereld, die veel geld verdient met tabakscommercials, ziet de bui al hangen.

Het reclamevakblad Adformatie citeert dan ook met instemming een recente opmerking van directeur De Blij van de Stichting Volksgezondheid en Roken. Als de anti-tabakslobby evenveel promotiegeld zou hebben als de tabaksindustrie, zou de Stichting volgens de Blij niet langer pleiten voor een verbod op tabaksreclame. Het weekblad voor reclamemakers geeft zo zijn eigen interpretatie aan de opmerking van De Blij.

Adformatie wijst erop dat het “volstrekt scheef” is dat de overheid tegenover het reclamebudget van de tabaksindustrie (129 miljoen gulden) maar 5 miljoen aan anti-reclame weet te stellen. “Dat is niet de schuld van de tabaksindustrie, maar wel van de hypocriete en schizofrene houding van de overheid. Aan de ene kant tabaksaccijns opstrijken, aan de andere kant het percentages rokers (...) willen terugbrengen”, stelt Adformatie verontwaardigd vast. Deze signalering is echter niet ingegeven door morele overwegingen, zo blijkt uit de volgende mededeling: “Reclamemakers kunnen bewijzen rokers te bewegen tot de 'brand switch' naar niet-roken. En de media zullen van beide budgetten profiteren.”

Het vakblad van reclamemakers ziet nu ook al goud schitteren in een publiciteitswedloop tussen bedrijfsleven en overheid met als inzet de verslaafde roker. Altruïsme is de snelle reclamejongens vreemd.

    • Paul Wessels