Molukse jongeren terroriseerden woonwijk

De hofjeswijk in Vaassen blijkt de afgelopen jaren te zijn geterroriseerd door een grote groep Molukse jongeren. De politie probeert de zaak met arrestaties onder controle te krijgen.

VAASSEN, 6 OKT. Zomaar een wijk in het kerkdorp Vaassen. Rijtjeshuizen, spelende kinderen, functioneel groen. Maar dat is de buitenkant. De Hofjeswijk is geen buurt zoals de andere. Intimidatie, inbraak en geweldpleging waren aan de orde van de dag.

De afgelopen weken heeft een speciaal politieteam van de politie in Epe, waartoe Vaassen behoort, zeventien arrestaties verricht. Het ging daarbij steeds om leden van een groep Molukse jongeren in de leeftijdscategorie van veertien tot achttien jaar. “Er worden nog tien arrestaties verwacht, dan hebben we de hele groep zo'n beetje binnen gehad”, zegt H. Kouwenhoven, groepschef criminaliteit en beleid van de politie in Epe.

De jongeren veroorzaken - uit verveling, zeggen ze zelf - al jaren problemen in de wijk. Bewoners werden bedreigd en geïntimideerd. Er waren inbraken, molestaties en vechtpartijen. Dit voorjaar escaleerde de zaak, en dat was voor de politie reden “projectmatig in te grijpen”. Eerst werd er gesproken met de bewoners van de Hofjeswijk. Op een inderhaast belegde buurtavond in het Moluks Sociaal Cultureel Centrum werden de problemen geïnventariseerd. Op die zomeravond in juni maakte de politie ook bekend dat er geen overlast meer werd geduld. “Bij elk probleem, bij elke overlast zouden we ingrijpen”, aldus Kouwenhoven. “En dat hebben we dus ook gedaan. Het gaat om een groep van twintig tot vijfentwintig jongeren. Maar er is een harde kern van een man of tien. Die hebben we nu opgepakt.”

Tachtig tot vijfentachtig procent van de bewoners van de Hofjeswijk is van Molukse afkomst. De mensen betrokken de wijk toen het tijdelijke woonoord Vaassen werd opgeruimd en de houten barakken door de Molukkers verruild moesten worden voor normale woningen. De opzet van de wijk was conform de geldende gedachte: de Molukkers moesten integreren in de Nederlandse samenleving en dus tussen de Nederlanders wonen. Dat werd geen succes, zegt de betrokken wethouder Oostendorp (PvdA). “De Molukse gemeenschap was hecht. Een aantal mensen wilde op zichzelf wonen. De afgelopen jaren probeerde de groep jongeren met pesterijen en intimidaties de Nederlanders weg te jagen.” In een aantal gevallen is dat gelukt: er zijn de afgelopen jaren verschillende Nederlandse gezinnen verhuisd vanwege problemen met de jeugd. “Het had veel weg van wijkterreur”, zegt Oostendorp. “Het escaleerde”, aldus Kouwenhoven. “Het begon met graffiti en stenen door de brievenbus, het eindigde met molestaties.” De jongeren sloegen onder andere een automobilist in elkaar, die volgens hen te hard door de wijk reed. De man bracht op dat moment net een Moluks speelgenootje van zijn dochter naar huis.

Ook de gemeente Epe onderkende de problemen, zegt Oostendorp. Een opbouwwerker werd aangesteld en er werd een stichting in het leven geroepen die het cultureel centrum beheert. “Maar het probleem is dat je van doen hebt met verschillende Molukse groepen. Je moet dus veel contacten opbouwen wil je wat bereiken. Vroeger had je een Molukse wijkraad. Die had veel gezag: als de raad zei dat er wat moest gebeuren, dan gebeurde het ook. Maar de wijkraad bestaat helaas niet meer.”

Kouwenhoven vindt niet dat de gemeente of de politie eerder had moeten ingrijpen. “In een gesloten gemeenschap zoals deze is de politie niet echt een graag geziene gast. Je moet het dan eerst via de diplomatieke weg proberen. Je moet omzichtig en met tact te werk gaan.” Dat de politie na de zomer besloot tot hard ingrijpen duidt er volgens Oostendorp niet op dat de diplomatieke methode mislukt is. “Er waren onvoldoende contacten om de zaak met tact alleen op te lossen. Maar we gaan wel op die voet door.”

De wethouder verwacht niet dat met de arrestaties de problemen helemaal uit de wereld zijn. “Dit is een goed begin. Hopelijk is de gemeenschap wakker geschud en kan er nu worden doorgepakt. Daar hebben we als gemeente ook een begin mee gemaakt.”

Wat betreft de strafrechtelijke afwerking is volgens politiewoordvoerder Kouwenhoven met justitie afgesproken dat de groep in zijn geheel voorgeleid zal worden. Er zal nu eerst een schatting van de totale schade worden gemaakt, voor justitie in actie komt. “De schade-overzichten zijn niet binnen, maar ik denk dat we het al snel over 50.000 gulden hebben”, zegt Kouwenhoven.

    • André Ritsema