Midzomernachtkoorts van freule en knecht

Voorstelling: Julie naar August Strindberg. Regie: Jan Peter Gerrits; choreografie: Katie Duck; spel: Loes Wouterson, Dirk Tuypens, Liesbet Jannes. Gezien: 29/9 Huis met de Hoofden Amsterdam. Aldaar t/m 21/10.

De voorstelling begint met een overbodige toevoeging. Loes Wouterson, Dirk Tuypens en Liesbet Jannes dansen een choreografie van Katie Duck. Ze cirkelen om elkaar heen, botsen tegen de muur op, vallen, veren overeind - tientallen keren achtereen.

Al gauw trekken de gedachten zich weinig meer aan van de almaar repeterende bewegingen en dwaalt de blik af. Naar de vogelkooi met kanariepietjes, naar de schilderijen aan de muur en de grote schouw in de monumentale zeventiende-eeuwse zaal van het Huis met de Hoofden aan de Amsterdamse Keizersgracht waar wij ons zojuist hebben vervoegd. De aandacht keert terug als de bewegingen abrupt overgaan in tekst. De strijd kan beginnen.

De fatale liefde tussen freule Julie en knecht Jean, die Strindberg in zijn Freule Julie beschrijft wordt in Julie, zoals de voorstelling kortweg heet, gepresenteerd als een explosie van op hol geslagen verlangens, onbeteugelbare driften en knetterende emoties. De toeschouwer die zo dicht op de huid van de spelers zit dat hij ze zou kunnen aanraken, voelt zich aanvankelijk wat ongemakkelijk: het is te overweldigend, te dichtbij.

Maar gaandeweg maakt de gêne plaats voor het besef dat regisseur Jan Peter Gerrits heel precies begrepen heeft dat dit stuk zo gespeeld moet worden: genadeloos gepassioneerd, zinnelijk en sensueel. Het is alsof de midzomernachtkoorts ook van ons bezit neemt, samen met de personages voelen we het razen der natuur en het nooit dovende vuur dat plotseling als een steekvlam oplaait en de harten in brand zet.

Behalve de vogelkooi en de prachtige ruimte hebben de acteurs niets nodig om hun spel kracht bij te zetten. Terwijl haar korte strakke jurkje omhoog kruipt en steeds meer bloot been prijsgeeft, danst Julie (Loes Wouterson) in extase om Jean heen. Het is de inleiding tot hun verleidingsritueel dat toppen kent maar uiteindelijk een noodlottige afloop heeft. In die tragedie word je onherroepelijk meegesleurd.

    • Noor Hellmann