Melkert onderzoekt ontslagen van ouderen

ROTTERDAM, 6 OKT. Minister Melkert van sociale zaken laat onderzoeken of ouderen onevenredig vaak ontslagen worden. Uit de werkloosheidsstatistieken blijkt volgens hem dat de instroom van ouderen in de WW de laatste jaren is toegenomen, terwijl het kabinetsbeleid er juist op is gericht om ouderen langer aan het werk te houden.

Dat schrijft de minister in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Vreeman. Volgens Melkert zijn er signalen dat steeds meer ouderen worden ontslagen via een procedure bij de kantonrechter. Daarmee omzeilen werkgevers het aanvragen van een ontslagvergunning bij de Regionaal Directeur Arbeidsvoorziening RDA). In tegenstelling tot de RDA is de kantonrechter niet gebonden aan het anciënniteitsbeginsel, dat ouderen extra ontslagbescherming biedt.

Het aantal ouderen in de nieuwe uitkeringen WW steeg van 15,1 procent in 1991 tot 19,2 procent in 1994. Volgens Melkert zijn er verschillende verklaringen voor de hogere instroom. Zo ontstond er in 1993 een hausse in het aantal collectieve ontslagaanvragen, als gevolg van de de aangekondigde afschaffing van de ouderenregeling. Bij deze regeling kregen 55-plussers bij collectief ontslag automatisch een WW-uitkering, meestal aangevuld met een maandelijkse bijdrage van de ex-werkgever. Ook de strengere toelatingseisen voor nieuwe gevallen in de WAO en de vergrijzing van de beroepsbevolking hebben volgens Melkert bijgedragen aan de hogere instroom van ouderen in de WW.