KLM: 11 pct meer vervoer in eerste helft boekjaar

KLM heeft in de eerste zes maanden van het lopende boekjaar (april tot en met september) een vervoersgroei geboekt van 11 procent. In het personenvervoer was er sprake van een stijging van 8 procent. De toeneming in het vrachtvervoer bedroeg zelfs 15 procent.

De bezettingsgraad van de KLM-toestellen ontwikkelde zich in de eerste helft van het boekjaar vooral goed op de Noordatlantische route. Een sterke groei in het vrachtverkeer was er op de routes naar Afrika en het Caraïbisch gebied. Zowel het vervoer als de capaciteit namen hier toe met tientallen procenten.

In september was er in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar een sterke groei van het passagiersvervoer op de routes Azië/Stille Zuidzee (20 procent), Midden- en Zuid-Azië (29 procent) en Midden-Amerika (20 procent).