Justitie onderzoekt rol Juppé in flat-affaire

PARIJS, 6 OKT. Tegen de Franse premier, Alain Juppé, is een gerechtelijk vooronderzoek ingesteld. Het openbaar ministerie van Parijs onderzoekt de omstandigheden waaronder Juppé in zijn vroegere hoedanigheid van wethouder van financiën van Parijs appartementen uit de gemeentelijke woningvoorraad heeft toegewezen aan zichzelf en zijn zoon.

De zaak is politiek uiterst gevoelig. Een volledig strafrechtelijk onderzoek zou volgens de geldende regels betekenen dat Juppé hangende het onderzoek moet aftreden. Juppé heeft bij zijn benoeming de geldigheid van die regels bevestigd. Op grond van die ongeschreven code moesten drie ministers uit de voorgaande regering-Balladur zich terugtrekken.

De kwestie is extra pijnlijk omdat alles wat Juppé in zijn tijd als tweede man van de gemeente Parijs deed gebeurde onder directe verantwoordelijkheid van burgemeester Chirac. De huidige president van Frankrijk heeft nog steeds de beschikking over een appartement in het centrum van Parijs dat toebehoort aan een speciaal voor dat doel gevormde stichting die in feite toebehoort aan de gemeente.

De huur van de circa 3.500 appartementen uit de 'privé-voorraad van de gemeente' is steevast ruim beneden de marktwaarde vastgesteld. Veel vooraanstaande politici uit de gaullistische kring die het stadsbestuur al jaren domineert, hebben er huisvesting in gevonden. Ook andere relaties, kinderen en (ex-)echtgenotes genieten van deze prettig gemoderniseerde en aangenaam geprijsde appartementen die in de betere wijken liggen.

De kwestie-Juppé is aan het licht gebracht door het weekblad Le Canard Enchaîné. Sinsdien heeft een vereniging van Parijse belastingbetalers een advocaat in de arm genomen die de justitie stelselmatig bestookt met informatie die het moeilijk maakt de zaak in de doofpot te stoppen. Het openbaar ministerie staat overigens onder direct toezicht van de minister van justitie, Jacques Toubon, politiek nauw verwant met Chirac en Juppé.

Juppé wordt in eerste instantie verweten dat hij de huur voor zijn zoon eigenhandig heeft verlaagd. Een gemeenteambtenaar heeft, zo bericht Le Monde vanmorgen, voor de rechter van instructie getuigd dat Juppé persoonlijk de hoogste verantwoordelijke was voor toewijzing en vaststelling van de huurprijs bij deze bijzondere woonruimte. Toubon hield totnutoe vol dat Juppé niets te maken had met de woningverdeling. Eén officier van justitie is al overgeplaatst en het hoofd van het centrale anti-corruptiebureau van de politie is tot aftreden gedwongen. De zaak blijft explosief en kan een rol spelen als de huidige populariteitsval van Juppé en Chirac doorzet.

    • Marc Chavannes