In dubieuze hotels komen geen bijbels

In ruim 75.000 Nederlandse hotelkamers ligt een bijbel of bijbelgedeelte (het Nieuwe Testament met de psalmen) in of op het nachtkastje. Dat de Heilige Schrift zo sterk tot de horecasector kon doordringen komt door het ijveren van bijbelvereniging De Nederlandse Gideons, die ook bungalowparken, ziekenhuizen en gevangenissen bedient. Sinds haar oprichting (naar Amerikaans voorbeeld) in 1948 heeft ze ruwweg 700.000 exemplaren van Gods woord verspreid.

“Omdat we de mensen met het evangelie in aanraking willen brengen”, verklaart secretaris J.J. Vonk (64) uit Oegstgeest. Een orthodox gelovige, net als de circa 10.000 leden en begunstigers, die doorgaans zijn aangesloten bij een van de vele gereformeerde denominaties. Vrijzinnigen vindt men niet in deze kring, evangelischen merkwaardigerwijs ook niet. “Die ontplooien hun eigen activiteiten op dit gebied.” Daarentegen zijn er wel rooms-katholieken die aan het werk van de Gideons bijdragen. “Maar de achterban slinkt”, zegt Vonk, “ons ledenverlies gaat gelijk op met het teruglopende ledental van de kerken.”

De vereniging heeft één betaalde kracht in dienst: A. de Boon uit Dordrecht, die met zijn stationcar stad en land afreist om nieuwe bijbels te plaatsen en gehavende, versleten of verdwenen exemplaren te vervangen. Niet iedere hotelgast blijkt ingenomen met het boek dat hij ongevraagd naast zijn bed vindt. Bij controle worden op het schutblad of binnenin soms teksten gevonden die getuigen van diepe haat tegen godsdienst en kerk in het algemeen en bijbelverspreiders in het bijzonder. “Godsdlasteringen en schuttingtaal, daar wordt de bijbel mee beklad, maar gelukkig zijn het uitzonderingen.” Aan vermissingen tilt Vonk niet te zwaar. “Misschien dat zo'n bijbel zijn weg naar een huiskamer heeft gevonden.”

Er komen trouwens ook vreugdevolle reacties binnen. Vonk verhaalt graag van de Hongaarse musicus die een contract kreeg om enkele maanden voor publiek in een Nederlands hotel te spelen. “Zo maakte hij kennis met onze viertalige uitgave van het Nieuwe Testament. Na verloop van tijd schreef hij ons met de vraag om bijbels voor zich en zijn kinderen, voor hij terugkeerde naar zijn vaderland. We hebben hem die met blijdschap toegezonden.”

Om bijbels neer te leggen is natuurlijk toestemming van de hoteldirectie nodig, maar dat is meestal geen probleem, zegt Vonk. Vooral de grote ketens als Hilton, Novotel en Golden Tulip mag hij tot zijn klanten rekenen. “De weigeraars zitten vooral bij de kleintjes. 'Daar willen we niks mee te maken hebben', is soms het commentaar”.

Soms wordt besloten geen bijbels te plaatsen, zeker niet als het gaat om 'dubieuze' hotels, waar kamers per uur worden verhuurd. Juist daar zou beschikbaarheid van de Schrift geen kwaad kunnen, zou men denken, maar Vonk noemt dat ireëel. “Laten we wel wezen: dat werkt niet in de praktijk. Die mensen hebben immers geen tijd om de bijbel op te slaan.”

Dat meestal slechts het Nieuwe Testament wordt geboden, heeft volgens de secretaris eerder een praktische dan ideologische achtergrond. “Het Nieuwe Testament beslaat minder dan een derde van de hele bijbel en door alleen dit deel te plaatsen, kunnen we met onze beperkte middelen meer bereiken. Het gaat tenslotte om het evangelie van Christus. Het Oude Testament verwijst wel naar Christus' komst, maar die wordt in het Nieuwe Testament beschreven en daarom is dit voor mensen die Hem niet kennen, het meest aangewezen deel.”

Maar soms is ook de complete bijbel beschikbaar. In sterk calvinistische streken, speciaal de Zeeuwse en Zuidhollandse eilanden, valt onder hotelbazen zelfs enige vraag te bespeuren naar de zeventiende-eeuwse Statenvertaling. Plechtstatig en verouderd, maar volgens vele 'zwaren' de enige onversneden versie van Gods woord.

    • F.G. de Ruiter