Heineken: werknemers betalen zelf pre-pensioen

ROTTERDAM, 6 OKT. Werknemers van Heineken moeten zelf mee gaan sparen voor het vervroegd pensioen. De huidige VUT-regeling, waarvan Heineken de volledige kosten draagt, wordt volgens het drankconcern in de toekomst onbetaalbaar.

Heineken wil de regeling voor vervroegde pensionering geheel anders opzetten, zo blijkt uit de brief die de 5000 personeelsleden in Nederland deze week hebben gekregen. Niet alleen moet de leeftijd om uit te treden verhoogd worden van 60 naar 62 jaar, ook wil de onderneming de uitkering verlagen van naar tachtig procent van het brutoloon. Op dit moment krijgen werknemers vanaf 60 jaar een uitkering van 96 procent van het laatstverdiende loon mee naar huis.

Ingrijpender is dat Heineken ook de financiering van de regeling voor vervroegd pensioen volledig wil omgooien. Op dit moment betaalt Heineken de uitkeringen van alle werknemers die van de VUT-regeling gebruik maken, maar in de toekomst moeten de werknemers hun eigen pré-pensioen volledig zelf bij elkaar sparen.

Die regeling moet in ieder geval nu al ingaan voor werknemers van 30 jaar en jonger. In de overgangsperiode wil Heineken de helft van de uitkering betalen en moeten werknemers de andere helft bij elkaar sparen.

Hoewel Heineken al bij de CAO-onderhandelingen in 1994 een studie aankondigde over de vervanging van de collectieve VUT-regeling vrezen de vakbonden dat de werknemers niet zomaar akkoord zullen gaan. Zij denken dat de VUT-problematiek een zware wissel zal trekken op de komende CAO-besprekingen.

De laatste CAO-ronde ging al met zware schermutselingen gepaard. Door acties van de Industriebond FNV kwam in april 1994 de produktie in Zoeterwoude en Den Bosch voor een week stil te liggen. De acties leverden geen succes op. Uiteindelijk tekende de FNV-bond de CAO.