Gekijf advocaten Simpson leidt tot kleine naschokken

WASHINGTON, 6 OKT. Drie dagen na de vrijspraak van O.J. Simpson blijft de zaak met een aantal kleine naschokken in het nieuws. De juristen die maanden lang in de schijnwerpers hebben gestaan, kunnen er kennelijk moeilijk aan wennen dat het wel eens afgelopen kan zijn met hun prominente rol in de media. Op verschillende televisiezenders tegelijk zijn nog dagelijks de advocaten en aanklagers te zien, die elkaar in de haren vliegen, hun onbegrip over de uitspraak ventileren of vertellen over wat ze van plan zijn met hun leven-na-het-proces te doen.

Marcia Clark, de openbare aanklager, zei in een telefoongesprek met CNN dat ze niet verrast was door het oordeel van de jury. De juryleden waren volgens haar op zoek naar een reden om Simpson te kunnen vrijspreken. “Er is niet kritisch nagedacht. Linkse mensen willen het niet toegeven, maar een jury die in meerderheid uit zwarten bestaat zal in zo'n zaak nooit tot een veroordeling besluiten. Ze doen geen recht.” Volgens een woordvoerder van de officier van justitie zijn de woorden van Clark uit hun verband gerukt en waren ze bovendien “off the record” gesproken. CNN spreekt dat tegen.

Advocaat Robert Shapiro ontkende gisteren op de televisie dat hij voor aanvang van het proces tegen O.J. Simpson voorstander was van een bekentenis van doodslag in ruil voor een lage straf, zoals zijn collega Lee F. Bailey heeft gesuggereerd. Simpsons vriend en zakenpartner Robert Kardashian had volgens dat plan een deel van de schuld op zich moeten nemen.

Shapiro zegt dat dat “volkomen onwaar” is. “Van het begin af aan zei hij [Simpson] dat hij onschuldig was, en daar is hij nooit van afgeweken. Er is nooit over iets anders gesproken dan dat er een proces zou komen met een jury.” Aanvankelijk was Shapiro de hoofdadvocaat van Simpson, later nam Johnnie Cochran die functie over, en opereerde Shapiro meer op de achtergrond.

Kardashian is de dag na de moord gezien terwijl hij een tas van O.J. Simpson om pakken in te vervoeren, met zich meedroeg toen hij diens huis verliet. De aanklagers hebben gesuggereerd dat in die tas het moordwapen verborgen zat. Kardashian zei dat hij er nooit in gekeken heeft. Toen hij de tas maanden later aan de politie overdroeg, zat er niets in.

In een interview met het roddelblad People zegt Bailey: “Mijn God, Shapiro wilde dat O.J. schuld zou bekennen. Hij probeerde hem schuld te laten bekennen aan doodslag, met Bob Kardashian als medeplichtige.” Kardashian zelf zou die versie bevestigen, maar Shapiro ontkent en wordt daarin weer gesteund door Cochran. De aanklager zegt nooit over een bekentenis van doodslag in ruil voor strafvermindering gesproken te hebben.

Minister van justitie Janet Reno sprak zich gisteren uit tegen herziening van het Amerikaanse systeem van juryrechtspraak. “We moeten heel goed oppassen voor we een systeem gaan hervormen dat een erg fundamenteel element is van de regering van het volk.” Reno zei ook dat de afdeling burgerrechten van haar departement een onderzoek instelt naar de misdragingen van de politie die in de rechtszaak naar voren zijn gekomen.

De als racist ontmaskerde voormalige politieman Mark Fuhrman blijkt op de dag van Simpsons vrijspraak zijn aanklacht wegens smaad tegen het tijdschrift The New Yorker te hebben ingetrokken. In juli 1994 had het blad een artikel gepubliceerd waarin het plan van de verdediging al werd beschreven om Fuhrman ervan te beschuldigen dat hij een bebloede handschoen, een belangrijk bewijsstuk, niet had gevonden maar zelf had neergelegd.