'Geen medische informatie op chipcard'

RIJSWIJK, 6 OKT. Het vastleggen van medische gegevens op chipcards is onverantwoord. Dit zegt de Registratiekamer in het advies 'Medische zorgpas' aan minister Borst (volksgezondheid) dat gisteren is verschenen. Volgens de Registratiekamer bieden chipcards te weinig waarborgen voor bescherming van persoonlijke informatie.

De Registratiekamer voorziet problemen als het volledige medische dossier van een patiënt op een pasje wordt geregistreerd. “Dat betekent dat naast de behandelend arts bijvoorbeeld ook het secretariaat van een ziekenhuis inzicht krijgt in de medische geschiedenis van een patiënt”, zegt B. Crouwers van de Registratiekamer.

“De kans bestaat dat patiënten terughoudender worden in het geven van informatie aan artsen, omdat die gegevens dan in principe voor allerlei hulpverleners beschikbaar zijn”, aldus Crouwers.

Daarnaast wordt in het advies gewezen op het gevaar van bestandsvervuiling als informatie die verschillende artsen op de chipcard zetten niet overeenstemt. Ook zet de Registratiekamer vraagtekens bij de technische uitvoerbaarheid van chipcards. “Behalve ziekenhuizen zullen ook huisartsen, tandartsen en apothekers over apparatuur moeten beschikken om de chipcards te lezen.”

Het vastleggen van alleen administratieve gegevens is volgens de Registratiekamer geen probleem. Een elektronische pas als verzekeringskaart en identiteitspas behoort ook tot de mogelijkheden.

In verschillende delen van het land wordt nu geëxperimenteerd met verschillende soorten medische chipcards, onder andere in Katwijk en Driebergen-Zeist, waar onlangs 110.000 pasjes zijn verspreid onder leden van kruisverenigingen. Iedere kaart bevat de administratieve gegevens van de kaarthouder, zoals zijn naam, lidmaatschapsnummer en verzekeringsgegevens. Gebruik van de kaart moet een deel van de administratieve handelingen ondervangen. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling van de kruisverenigingen ook medische gegevens op de card te zetten.

Het ziekenfonds Delft-Schiedam-Westland introduceerde als eerste een medische chipcard waarop naast persoonsgegevens de belangrijkste medische gegevens van de verzekerde staan.

In alle experimenten moeten kaarthouders toestemming geven voor het opnemen van de informatie die van de kaart is af te lezen.