Fokker-top wil kortere bouwtijd van vliegtuigen

ROTTERDAM, 6 OKT. Fokker werkt aan plannen voor een ingrijpende verbetering van de effciency. De momenteel nog zwaar verlieslijdende vliegtuigfabrikant heeft plannen in de maak om de bouwtijd van een Fokker-vliegtuig volgend jaar met een derde terug te brengen tot slechts zes maanden. De afgelopen jaren is de bouwtijd van Fokker-toestellen al verminderd van 30 naar 9 maanden. Daarmee noemt de fabrikant zichzelf op dit moment al “recordhouder in de wereldvliegtuigindustrie”.

Een en ander blijkt uit de notitie 'Fokker neemt stelling' waarmee de raad van bestuur van de vliegtuigbouwer (verlies van circa 900 miljoen gulden in de eerste negen maanden van dit jaar) antwoord geeft op een aantal veel gestelde vragen rondom het bedrijf. Met het oog op de lopende gesprekken met de Nederlandse overheid over steunverlening aan Fokker probeert de raad van bestuur vooral af te rekenen met “een aantal emotionele en onzinnige argumenten en meningen” in de openbare discussie over Fokker. Zo gaat de notitie vooral in op de her en der gewekte indruk dat Fokker “een bodemloze put” zou zijn.

“Volstrekt onjuist en niet gebaseerd op de feiten”, aldus het bedrijf. “De Nederlandse overheid heeft nooit regelrechte subsidies verleend. Over het algemeen moet Fokker alles terugbetalen. Tot nu toe heeft de onderneming keurig aan haar verplichingen voldaan”, stelt de raad van bestuur. Netto heeft de Nederlandse overheid volgens Fokker in een periode van veertig jaar 130 miljoen gulden op het NIVR-ontwikkelingsfonds hoeven af te schrijven, “omgerekend gemiddeld ruim 3 miljoen per jaar”. De Fokker-top wijst er op dat overheden in andere Europese landen in dezelfde periode miljarden aan subsidies aan hun vliegtuigindustrieën hebben afgeschreven, omgezet in overheidsaandelen of kwijtgescholden.

Fokker heeft naar verluidt een vermogensinjectie nodig van circa 2,3 miljard gulden. Volgens het bedrijf is de Duitse moederonderneming DASA ook nu bereid haar verantwoordelijkheid als meerderheidsaandeelhouder te nemen en substantieel bij te dragen aan noodzakelijke financiële herstructurering, maar daarbij rekenen de Duitsers er wel op dat ook de Nederlandse overheid als aandeelhouder en als verantwoordelijke voor het Nederlandse industrie- en technologiebeleid “substantieel bijdraagt”.

Volgens Fokker is het 'witboek' dat het bedrijf bij minister Wijers (economische zaken) heeft gedeponeerd ter verkrijging van overheidssteun gebaseerd op “een conservatief ingeschat produktieniveau, realistische marktprijzen en een lage dollarkoers”. Zoals bekend heeft de minister Fokker en DASA recent om aanvullende informatie en een betere onderbouwing van het toekomstplan gevraagd.

Volgens het Fokker-bestuur zou het kortzichtig zijn om uitsluitend naar de huidige moeilijke situatie te kijken “die het gevolg is van een langdurige recessie in de luchtvaart en een historisch lage dollarkoers”. Volgens Fokker hebben de drastische ingrepen in het bedrijf (produktie omlaag van 90 naar 50 vliegtuigen per jaar, aantal medewerkers in vier stappen gehalveerd van 13.300 in 1990 naar 6700 medio 1996) en de efficiency-maatregelen al “niet geringe” resultaten opgeleverd: de interne bedrijfskosten waren begin '95 al 30 procent verlaagd en zullen medio '96 nog eens 20 procent lager liggen. “Als Fokker een inefficiënte onderneming zonder toekomstperspectief zou zijn, zou een financiële herstructurering niets anders betekenen dan het kunstmatig in stand houden van een niet levensvatbaar bedrijf. Zoiets kan en mag Fokker niet van zijn aandeelhouders DASA en de Nederlandse staat verlangen”, aldus de notitie.