Bisdom ontslaat pater na artikel in dagblad

ROTTERDAM, 6 OKT. Bisschop A. van Luyn van Rotterdam heeft pater F. Vervooren met onmiddellijke ingang ontslagen als kapelaan van de Willibrord-parochie in Oegstgeest. Volgens het bisdom onttrekt Vervooren zich aan de leiding van de bisschop, die concludeert “dat u niet langer te handhaven bent in de verantwoordelijkheid die u is toevertrouwd”, aldus de ontslagbrief.

Aanleiding voor het ontslag is een vraaggesprek in het dagblad Trouw, waarin Vervooren het bisdom beschuldigt van “psychoterreur”. In de ontslagbrief schrijft Van Luyn dat de karmeliet zich door het vraaggesprek in de publiciteit heeft begeven “met onjuiste en kwetsende beschuldigingen, ook buiten het kader van de gerezen lokale controverse”. Vervooren noemde in het artikel de wijze waarop het bisdom hem trachtte weg te werken “respectloos, vies en getuigend van mafiapraktijken”.

Het bisdom geeft meer redenen voor het ontslag: Vervooren weigerde te antwoorden op de vraag van het bisdom of hij het besluit wil respecteren dat zijn benoeming per 15 januari volgend jaar wordt beëindigd. Bovendien gaf hij geen antwoord op de vragen of hij de tijdelijke pastoor in Oegstgeest wil steunen bij het parochie-bestuur en of hij wil bijdragen aan de rust in de parochie.

Het bestuur van het bisdom achtte het wenselijk dat Van Luyn een brief stuurde aan de pastores en allen die in de pastoraal zijn aangesteld, waarin hij zich van de beschuldigingen van Vervooren distantieert en hen informeert over de kwestie in Oegstgeest, “als weerwoord op de strekking van het dagbladartikel”.

Pater Vervooren beraadt zich op zijn positie. Hij heeft de officiaal (een kerkelijke rechtbank) van het bisdom gevraagd of de kwestie in aanmerking komt om aan een kerkelijke geschillencommissie te worden voorgelegd. Volgens Vervooren toont de handelwijze van Van Luyn aan dat de Rotterdamse bisschop “niet in staat tot dialoog” is.

Het Comité Verontruste Parochianen H. Willibrord Oegstgeest, dat een door 2.100 mensen gesteunde actie op touw had gezet om de omstreden pastor te behouden, wil volgens Vervooren de bemiddeling inroepen van kardinaal aartsbisschop A. Simonis.

De 39-jarige Vervooren werd in 1993 benoemd tot kapelaan in Oegstgeest. Daar kreeg hij het aan de stok met een minderheid binnen de zevenduizend zielen tellende parochie. Die minderheid was actief in twee kerkelijke werkgroepen. Het geschil ging over de inhoud van de liturgie en over de intensiteit van de contacten met zieke parochianen. Een jaar later werd Vervooren benoemd tot tijdelijk pastoor in Oegstgeest. Vervolgens wilden vier van de zes leden van het parochiebestuur niet met Vervooren samenwerken. Daarop werd Vervooren weer kapelaan en werd deken L. Banning van de dekenaat Den Haag benoemd tot administrator. Banning adviseerde bisschop Van Luyn uit zijn functie te zetten.