Adam Colton

Galerie Rob de Vries, Koolsteeg 2a, Haarlem. T/m 29 okt. Do t/m zo 13-17u. Prijzen van ƒ 470,- tot ƒ 17.000,-.

Op een van de muren van galerie Rob de Vries in Haarlem is een forse potloodtekening gemaakt. We zien een man op zijn rug liggen, schetsmatig getekend zodat zijn hoofd nauwelijks herkenbaar is. Over zijn lichaam is een raster getrokken met cijfertjes erboven. Zelfs na even turen is het niet eenvoudig om vast te stellen dat Adam Colton (1957) hiermee een kopie heeft willen maken van Hans Holbeins 'Liggende Jezus' uit Basel, die uit ongeveer 1510 stamt. Ook voor wie hier niet van op de hoogte is, biedt de wand een merkwaardig gezicht. Want boven de tekening heeft Colton een forse Drentse zwerfkei gehangen - om precies te zijn een aluminium afgietsel ervan. Daar aan de wand lijkt de steen te twijfelen tussen lichtheid en zwaarte - zwaarte door z'n schijnbaar massieve uiterlijk, lichtheid door het feit dat hij desondanks aan de wand blijft hangen. De blik van de Jezus-figuur is op de kei gericht. Tijdens het kijken naar deze combinatie kon ik het niet laten om te denken aan dat fameuze zinnetje uit de Asterix-strips: 'Als de hemel maar niet op ons hoofd valt' - wat misschien kwam door de zwerfkei-menhir associatie. Het is dan ook een dreigend gezicht die stenen hemel en de weerloze Christus-figuur die zijn lot al min of meer ziet hangen. En hoewel de kei inderdaad niet zal vallen, blijft de dreiging, wat de combinatie tot een intrigerende installatie maakt. Dat alles wordt nog versterkt doordat zulke 'literaire' associaties door het overige werk van Colton bij Rob de Vries nauwelijks worden opgeroepen. De overige beelden die worden geëxposeerd zijn abstracter: holle en bolle vormen van steen of ongeglazuurd porselein, waarmee Colton onderwerpen als binnen- en buitenkant en textuur aan de orde stelt. Dat doet hij sober, ingehouden en netjes, maar het blijven beelden die nogal tevreden zijn met zichzelf.

    • Hans den Hartog Jager