Wijers geeft geld voor netwerk via meteorieten

ROTTERDAM, 5 OKT. Minister Wijers (economische zaken) heeft vandaag een technisch ontwikkelingskrediet (TOK) van 6,5 miljoen gulden verleend aan het bedrijf Meteor Burst Communications Europe (MBC) in Nijmegen. Deze nog jonge onderneming gaat in Noord-Europa een systeem installeren voor mobiele telecommunicatie tussen vrachtwagens en transportbedrijven met behulp van meteoorsporen.

Deze techniek, die in niet-mobiele vorm al geruime tijd wordt toegepast, berust op de reflectie van radiosignalen door de ionisatiesporen van meteoren in de dampkring. Iedere dag komen er ontelbare stof- en gruisdeeltjes (meteoroïden) uit de ruimte de dampkring binnen vliegen. Ze trekken daar ionisatiesporen van gemiddeld één meter in diameter en 20 km lang: de 'vallende sterren' die soms aan de hemel te zien zijn. Deze vallende sterren fungeren als een steunzender.

Dit principe kan in mobiele telecommunicatiesystemen worden toegepast. Men heeft een basisstation, dat continu een signaal uitzendt. Dit signaal wordt af en toe - wanneer een meteoor passeert, gemiddeld eens in de vijf minuten - opgevangen door een van de andere stations (vrachtwagens) die informatie (bijvoorbeeld de lokatie) hebben aan te bieden. Dit station, dat ver achter de horizon mag liggen, reageert door in een flits nog via hetzelfde meteoorspoor de gevraagde gegevens naar het basisstation te zenden.

Een 'meteor burst-systeem' is in vergelijking met het gebruik van satellietcommunicatie een stuk goedkoper. In sommige landen komt een satelliet maar eenmaal per dag over, of zijn er zulke hoge bergen dat een bijna loodrechte passage vereist is om hem te kunnen ontvangen.

Het systeem is vooral aantrekkelijk voor het versturen van korte berichten. De gemiddelde boodschap die een transporteur wil verzenden komt niet boven de honderd tekens uit. De abonnementsprijs van meteorencommunicatie zal op ongeveer 100 gulden per maand komen te liggen. Bij 1000 tot 2000 deelnemende vrachtwagens denkt MBC uit de kosten te zijn.