Tweespalt tussen 150 gemeenten en de VNG

VOORBURG, 5 OKT. Honderdvijftig gemeenten hebben gedeeltelijk het vertrouwen opgezegd in de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). De gemeenten en de VNG verschillen van mening over de kabinetsplannen voor de herverdeling van het Gemeentefonds.

Volgens de honderdvijftig gemeenten, die de vertrouwensbreuk gisteren bekendmaakten, is de VNG niet in staat hun belangen te behartigen bij de onderhandelingen met het rijk over de herverdeling. Een initiatiefgroep van vijftien gemeenten, waarbij zich 135 gemeentebesturen hebben aangesloten, verwacht dat de komende tijd meer gemeenten het protest zullen onderschrijven.

De gemeenten gaan in principe akkoord met de plannen van het kabinet voor een nieuwe verdeling van het Gemeentefonds ten gunste van grote steden met een zwakke structuur. Maar ze maken bezwaar tegen het betrekken van de onroerend-zaakbelasting (OZB) in de verdeelsleutel. De gemeenten voelen zich daardoor in hun vrijheid aangetast, omdat ze tot dusverre zelf over deze belasting konden beslissen.

De VNG is “niet blij” met het besluit van de betrokken gemeenten. “Maar deze reactie komt niet als een verrassing. De kabinetsplannen zijn al langer bekend en we weten dat die voor veel gemeenten nadelige gevolgen hebben”, aldus een woordvoerder van de VNG.

De VNG wil op dit moment geen inhoudelijke discussie voeren over het wetsvoorstel. Wel heeft de vereniging in juni al overleg gehad met de initiatiefgroep. Volgens de woordvoerder is toen afgesproken dat de VNG “zo objectief mogelijk” zal reageren op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel. Dit advies verschijnt naar verwachting binnen enkele weken.