STELLINGEN

Orgaandonatie is nog één keer het beste van jezelf geven.

L. Hofstra, Rijksuniversiteit Limburg

Het is een belediging voor erkend gewetensbezwaarden dat zij tijdens het vervullen van hun vervangende dienstplicht een openbaar vervoerkaart krijgen aangeboden waarop met grote letters 'Defensie' staat.

H.A. ten Kate, Rijksuniversiteit Groningen

Het beeld van een land zoals dat door de internationale media wordt geschapen, wordt sterk gekleurd en vervormd door het feit dat slecht nieuws beter verkoopt.

A. Valente, Universiteit van Amsterdam

Voor onervaren zeilers worden de kosten van een zeilweekend veelal in sterkere mate bepaald door de borgsom dan door de huurprijs van de boot.

E.H.P. Houben, LU Wageningen

De rol van consultants in een bedrijf heeft veel gemeen met die van darren in een bijenvolk.

K.G. van der Poel, Katholieke Universiteit Brabant

Het grootste probleem bij de drinkwatervoorziening in de tropen is niet hoe het water uit de grond te krijgen, maar hoe het erin te krijgen.

N. van Duivenbooden, LU Wageningen

Migranten in Nederland houden politici voortdurend aan het werk. Helaas is van het omgekeerde geen sprake.

A.J.M. van der Vaart, Technische Universiteit Delft

Voor wervingsspotjes van defensieonderdelen zouden vergelijkbare waarschuwende teksten moeten worden gebruikt als bij reclamespotjes over sigaretten en drank.

P. Kimkes, Rijksuniversiteit Groningen