Special lesprogramma voor Leidse hoogbegaafden

Geen computers, maar een sextant. Anno 1995 krijgen hoogbegaafde basisscholieren uit Leiden een opdracht uit de 18e eeuw. Wat is er nodig om een schip uit 1795 vanuit de Engelse haven Plymouth naar Barbados te laten varen? Een opdracht met een 'meerwaardige probleemstelling', want de hoogbegaafden moeten niet alleen de koers uitstippelen, ze moeten ook weten wat voor soort bemanning ze ronselen en uitrekenen hoeveel proviand ze moeten inslaan. Daarbij mogen zij alleen middelen gebruiken waarover de mensen uit die tijd beschikten.

Het project, een initiatief van de stichting Hoogbegaafden Integratie (Hint) regio Zuid-Holland, werd gisteren officieel opengesteld en is bedoeld voor ongeveer tien tot vijftien scholieren van diverse openbare scholen uit Leiden die iedere donderdagochtend het speciale lesprogramma volgen. Het prgramma is ontwikkeld door R. Brunia van Hint die zich ruim tien jaar bezighoudt met de problemen waarmee hoogbegaafden kampen.

Hoogbegaafde kinderen ondervinden het reguliere onderwijs als te eenzijdig en te saai. Bovendien gaat het te traag, aldus Brunia, waardoor ze zich gaan vervelen. Er bestaat volgens hem weinig erkenning voor de ernstige problemen waarmee hoogbegaafde kinderen te maken krijgen. Ze zouden structureel anders tegen de wereld aankijken en andere dingen beleven, waardoor de communicatie met anderen moeilijk verloopt. 'Daardoor raken hoogbegaafden geisoleerd of gaan opzettelijk onderpresteren om aandacht te vragen, om 'erbij' te horen. Sommige komen niet uit de problemen en zoeken een uitweg via schijnautisme of zefdoding', aldus Brunia.

Het is niet de bedoeling speciale klassen of scholen voor hoogbegaafde kindern op te richten. 'Ze moeten juist tussen normale kindern opgroeien in de normale maatschappij', vindt Brunia, 'anders raken ze nog meer geisoleerd en dat is juist wat we willen tegengaan.'

Het project duurt een jaar en zal bij succes worden voortgezet. De gemeente Leiden trekt er een bedrag van 17.000 gulden voor uit. Voor zover bekend is het de eerste keer dat een project voor hoogbegaafden door de overheid wordt gesubsidieerd.

    • Heiko Jessayan