Premie voor vrouw in schooltop

DEN HAAG, 5 OKT. Scholen in het middelbaar beroepsonderwijs die fuseren tot zogeheten regionale opleidingscentra maken aanspraak op een bonus van 300.000 gulden als ze een vrouw in de directie benoemen.

Op deze manier wil minister Ritzen (onderwijs) voorkomen dat in de komende fusiegolf vrouwen buiten de centrale directie worden gehouden. Met ingang van 1 augustus 1998 moeten alle ongeveer 800 MBO-scholen en scholen voor volwassenenonderwijs, vormingswerk en leerlingwezen opgaan in ruim veertig regionale centra die nog het meest lijken op Amerikaanse community colleges.

Twintig centra kunnen in aanmerking komen voor de premie, aldus een woordvoerder van de landelijke stuurgroep die de fusieoperatie begeleidt. Dat zou de minister zes miljoen gulden kosten. Hoeveel centra inmiddels een aanvraag hebben ingediend wil de woordvoerder niet kwijt. Ritzen zal vóór 15 november beslissen over de aanvragen.

Voorwaarde is dat de vrouwelijke schoolleider ten minste drie jaar achtereen de directeurspost bekleedt en een vaste aanstellling heeft voor ten minste vier dagen per week. Volgens recente cijfers is nu 23 procent van de directeuren op de scholen die met elkaar moeten fuseren vrouw. In het basisonderwijs nam het aantal vrouwen relatief af na de fusies van kleuterscholen en lagere scholen tien jaar geleden. Ook de schaalvergrotingsoperatie in het voortgezet onderwijs pakte 'vrouwonvriendelijk' uit. En het aantal vrouwen in de leiding van hogescholen halveerde nagenoeg.

Een meerderheid van de Tweede Kamer steunt de stimuleringsmaatregel. Al wil CDA-woordvoeder Van de Camp wel kwijt dat hij “drie ton een tamelijk absurd bedrag vindt”. In het basisonderwijs krijgt een school na fusie een premie van 10.000 gulden als een vrouw de leiding krijgt. Van de Camp vermoedt dat het hoge bedrag vooral bedoeld is om “het wachtgeld af te kopen” van de directeuren die niet in de driekoppige directie kunnen worden opgenomen. Zo'n voormalige schoolleider zal een lagere functie vervullen met behoud van zijn salaris.

De vrouwelijke kanshebbers zelf zijn verdeeld over de bevoordeling, weet schoolleider L. Vos uit Leeuwarden, die er verschillende van haar collega's over aansprak. Vos zelf vindt de maatregel “vernederend”. Ze is directeur op het Friesland College, dat al gefuseerd is tot een opleidingscentrum en in januari een centrale directie moet benoemen. Vos maakt kans op benoeming, maar hoopt van harte dat als het zover komt, dat gebeurt op basis van haar kwaliteit. “Al zullen er dan nog altijd mensen zeggen: hé, daar heb je haar, die vrouw van drie ton.”