Naschrift

Ds Thurlings vraagt zich af of willekeurige mutaties wel tot orde kunnen leiden. Dat is inderdaad wat de evolutietheorie beweert. Mits er maar een stringente selectie is van de “fittest”, kunnen leuke nieuwe eigenschappen ontstaan, zoals ook in eenvoudige modelsystemen experimenteel is aangetoond. In het boek van de filosoof D.C. Dennet “Darwin's dangerous idea”, Simon and Schuster, 1995, wordt dat indringend uitgelegd (587 pagina's), ook voor niet-biologen.

Dr Klever is bezorgd dat ik de mens perfecter vindt dan de panter, maar dat stond niet in mijn column en ik vind dat ook niet. Geen serieuze bioloog ziet de mens nog als top van de evolutiepiramide. Integendeel, er zijn goede redenen om te denken dat een simpele darm bacterie als E. coli in biochemisch opzicht perfecter in elkaar steekt dan mens, panter of roos. Ik zal dat in een volgende column toelichten.

    • Piet Borst