Luisteren naar meteoren

Het Nijmeegse bedrijf MBC heeft ook belangstelling getrokken van de Werkgroep Meteoren van de Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Meteoorwaarnemers 'zien' al sinds tientallen jaren meteoren met behulp van reflecties van radiogolven. Het voordeel van deze techniek is dat meteoren dan ook overdag, bij bewolkte hemel en tijdens storen maanlicht kunnen worden waargenomen. Zo is bijvoorbeeld ontdekt dat er naast de bekende meteoorzwermen die 's nachts verschijnen vele zwermen zijn waar de aarde overdag doorheen beweegt.

Met een eenvoudige FM-ontvanger en een Yagi-antenne kan men op elk moment van de dag en onder alle weersomstandigheden meteoren waarnemen. 'We stemmen onze radio-ontvanger af op een radiozender op een dusdanige afstand (in de praktijk 200 tot 300 km), dat we de uitgezonden radiogolven door de aardkromming niet rechtstreeks kunnen ontvangen', aldus de Sterrengids 1995. 'Wij ontvangen de golven echter wel als zij worden weerkaatst door de geioniseerde luchtmoleculen, dus door de meteoor. Wij horen dan heel even een fragmentje van de muziek die op dat moment wordt gedraaid'.

Men kan het beste waarnemen op de FM-band van Oost-Europa, die loopt van 66 tot 73 MHz, of de FM-band van 87,5 tot 108 MHz. De reflectie duurt gewoonlijk een fractie van een seconde, maar bij 'heldere' meteoren kan hij vele seconden duren. Met de meest gevoelige radio-apparatuur kunnen meteoren worden gedecteerd die duizenden malen zwakker zijn dan de zwakste meteoren die 's nachts verschijnen. Het meest spectaculair is als men 's nachts de meteoren die men op de radio hoort tevens aan de hemel kan zien of fotograferen.