Leden van Simpsons Dream Team van advocaten vliegen elkaar in de haren; Jury OJ: gebrek aan bewijs cruciaal

WASHINGTON, 5 OKT. Een dag na zijn vrijspraak van moord op zijn ex-vrouw en een vriend van haar heeft O.J. Simpson zich gisteren voor het eerst in het openbaar uitgesproken over zijn proces. Simpson belde naar het CNN-televisieprogramma, Larry King Live, waar zijn advocaat Johnnie Cochran jr. werd geïnterviewd.

Simpson beklaagde zich over de misvattingen van juridische experts en anderen die de rechtszaak de afgelopen maanden met hun commentaar begeleidden. Vaak gaven ze verkeerd weer wat de getuigen hadden gezegd, aldus Simpson. Als hij na een procesdag terugkwam in zijn cel en op de televisie de commentatoren zag, zeiden zijn advocaten en hij dikwijls tegen elkaar: hebben zij dezelfde rechtszaak gezien als wij? “De zaken werden verkeerd voorgesteld, keer op keer.” Die misvattingen vormen, aldus een geërgerd klinkende Simpson, “de basis van mijn boosheid”.

Hij bedankte Cochran “omdat hij van het begin af aan geloofde, luisterde en zich met hart en ziel inzette om mij weer thuis te krijgen”. Gisteren zag Simpson voor het eerst sinds zijn arrestatie in juni 1994 zijn jongste twee kinderen weer, die al die tijd woonden bij hun grootouders, de ouders van de vermoorde Nicole Brown Simpson.

Tegenover CNN zei Simpson blij te zijn met zijn vrijspraak. “Maar ik heb nog geen kans gehad om te rouwen. Mijn kinderen hebben geen moeder. De mensen schijnen niet te begrijpen dat ik van die vrouw [Nicole] hield.” Vermoedelijk binnenkort zal Simpson, zo heeft een van zijn vrienden meegedeeld, zijn verhaal vertellen in een interview op betaal-tv, hetgeen hem vermoedelijk miljoenen dollars zal opleveren.

Inmiddels zijn verscheidene juryleden naar buiten getreden om vragen te beantwoorden over de vrijspraak waar ze het maandag in minder dan vier uur over eens werden. Zo is nu duidelijk geworden dat bij het juryberaad maandag al na minder dan een uur uit een eerste peiling bleek dat tien van de twaalf juryleden Simpsons schuld niet bewezen achtten. Daarop richtte de discussie zich op tegenstrijdigheden in het betoog van de openbare aanklager. Bij een tweede stemming was de uitslag unaniem.

Brenda Moran, een zwarte vrouw uit de jury, toonde zich beledigd door de suggestie dat zij en haar collega's hun stemgedrag in het juryberaad hebben laten bepalen door hun ras. “Het ging niet om ras, maar om een gebrek aan bewijs”, aldus Brenda Moran.

Zij gaf aan dat de bewijzen dat Simpson zijn ex-vrouw in 1989 mishandeld had, bij haar afweging geen rol had gespeeld. “Dat had er niets mee te maken. Dit proces ging over een moord.” De openbare aanklager had haar slotbetoog afgesloten met een bandje waarop hoorbaar was hoe Nicole Brown Simpson in 1989 wanhopig een telefonische hulpdienst belde om hulp in te roepen tegen een woedende Simpson.

Lionel Cryer, een mannelijk jurylid, zei dat het bandje in zoverre van belang was, dat het aangaf dat er “van '89 tot haar dood kennelijk geen incidenten meer waren waarbij hij haar had aangeraakt”. Brenda Moran was onder de indruk van het feit dat de handschoen waarmee Simpson de moord volgens de aanklager gepleegd had, zo klein was dat hij hem in de rechtszaal niet bleek te kunnen aantrekken. Over die handschoen, die in de tuin werd ontdekt door Mark Fuhrman, de politieman en kroongetuige die later ontmaskerd werd als racist, zei ze: “Iemand heeft hem daar neergelegd”.

De ontdekking van de ware aard van Fuhrman had volgens dit jurylid nauwelijks een rol gespeeld bij de oordeelsvorming van de jury. Wel was volgens Cryer van belang was geweest de getuigenis van forensisch patholoog Henry Lee die had gezegd dat “er iets mis is” met het bewijs. Twee andere juryleden gaven aan niet overtuigd te zijn door de bloedsporen die zijn aangetroffen in Simpsons auto en op enkele kledingstukken. Naar verluidt zijn verscheidene juryleden in de weer om hun verhaal te verkopen aan kranten en televisieprogramma's.

Inmiddels zijn de leden van Simpsons Dream Team van advocaten elkaar publiekelijk in de haren gevlogen. In het televisieprogramma van Larry King bood een van de andere advocaten van Simpson, Robert Shapiro, zijn excuses aan collega Cochran aan. Na de vrijspraak had Shapiro kritiek geleverd op Cochran, omdat die de zaak teveel tot een rassen-kwestie zou hebben gemaakt en omdat hij de racistische politieinspecteur Mark Fuhrman op één lijn stelde met Adolf Hitler. Shapiro, zelf jood, zei hierdoor “diep gekwetst” te zijn en nooit meer met Cochran en de anderen te willen samenwerken.

Tegelijkertijd kreeg Shapiro in andere televisieprogramma's de volle laag van zijn collega's. F. Lee Bailey schilderde hem af als een “zieke kleine hond”. Cochran die Shapiro heeft vervangen als hoofdadvocaat, zei dat “klaarblijkelijk Bob's [Shapiro] ego meer beschadigd is dan we aanvankelijk dachten”. Bailey hekelde Shapiro's kwaliteiten als advocaat. Hij zei dat Shapiro aanvankelijk heeft overwogen aan te sturen op een schikkingsproces wegens doodslag, in plaats van een proces wegens moord. In dat geval zou Simpson formeel schuld hebben bekend in ruil voor strafvermindering.

    • Juurd Eijsvoogel