Jaarwinst NMKW evenaart vorig jaar

De Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige Werken (NMKW), in het verleden een houdstermaatschappij van aandelen Hoogovens maar sinds enige jaren eigenaar van belangen in de Franse supermarktketen Grands Magasins B en in film- en televisiebedrijven, heeft in de eerste helft van 1995 de netto winst met 10 miljoen gulden zien stijgen tot 26,5 miljoen gulden. De toename komt vooral door betere resultaten van Grand Magasins. Voor het gehele jaar verwacht de in Rotterdam gevestigde investeringsmaatschappij een resultaat dat tenminste vergelijkbaar zal zijn met dat in 1994, exclusief buitengewone baten. Vorig jaar boekte NMKW een netto winst van 89 miljoen gulden gulden, een uitkomst die in hoge mate positief werd beïnvloed door 47 miljoen gulden boekwinst op een verkocht belang.